Llyfrgell Llwynhendy
Heol Elfed, Llwynhendy SA14 9HH

Dydd Amserau Agor
Dydd Llun 10:00 - 17:00 (Ar gau rhwng 13:00 - 14:00)
Dydd Mawrth Ar gau
Dydd Mercher 14:00 - 18:00
Dydd Iau Ar gau
Dydd Gwener 10:00 - 17:00 (Ar gau rhwng 13:00 - 14:00)
Dydd Sadwrn 10:00 - 13:00
Dydd Sul Ar gau

Ddim yn aelod?

Mae ymuno yn hawdd, gallwch hefyd wneud hyn ar-lein. Dim ond ychydig funudau y bydd yn ei gymryd a gallwch ddechrau chwilio ein catalog helaeth ac archebu eich llyfrau. Bydd gennych fynediad i'n llyfrgell ddigidol hefyd. Mae yna dros 19,000 o gomics a llyfrau rhad ac am ddim i chi eu lawrlwytho, ymarfer ar gyfer eich prawf theori gyrru, lawrlwytho papurau newydd, dysgu iaith newydd, dewis o fwy na 500 o straeon rhyngweithiol a gweithgareddau ar gyfer plant 4-12+ oed, dysgu pwnc newydd a llawer mwy!