Llyfrgell Bedol
Ysgol y Bedol, Heol Ffoland, Garnant SA18 2GB

Dydd Amserau Agor
Dydd Llun 9am - 1:30pm
Dydd Mawrth Ar gau
Dydd Mercher 1pm - 6pm
Dydd Iau Ar gau
Dydd Gwener Ar gau
Dydd Sadwrn Ar gau
Dydd Sul Ar gau

Clicio, casglu, dosbarthu

Cadwch bellter cymdeithasol

Mae defnyddio'r gwasanaeth clicio, casglu, dosbarthu yn hawdd. Mae'n rhaid i chi fod yn aelod o'r llyfrgell i ddefnyddio'r gwasanaeth.

  1. Mewngofnodwch i'r llyfrgell ar-lein ac archebwch eich llyfrau.
  2. Ar ôl i ni eu rhoi ar gadw i chi, byddwch yn derbyn e-bost/SMS gyda dolen i drefnu apwyntiad i'w casglu o Gaerfyrddin, Rhydaman, Llanelli, Llwynhendy, Porth Tywyn neu Llandeilo.
  3. Os nad ydych chi'n gallu casglu eich llyfrau, gallwch hefyd ddewis iddynt gael eu dosbarthu i chi. Cofiwch, efallai y bydd yn cymryd mwy o amser i dderbyn eich llyfrau os byddwch yn dewis yr opsiwn hwn.

Wrth ymweld â'r llyfrgelloedd, bydd disgwyl i bobl ddilyn y canllawiau sy'n cynnwys rhifau mynediad rheoledig a sesiynau wedi'u hamseru.

Os oes angen cymorth arnoch i drefnu hyn neu os hoffech gael help i ddewis eich llyfrau ffoniwch llyfrgell Caerfyrddin.

Ddim yn aelod?

Mae ymuno yn hawdd, gallwch hefyd wneud hyn ar-lein. Dim ond ychydig funudau y bydd yn ei gymryd a gallwch ddechrau chwilio ein catalog helaeth ac archebu eich llyfrau. Bydd gennych fynediad i'n llyfrgell ddigidol hefyd. Mae yna dros 19,000 o gomics a llyfrau rhad ac am ddim i chi eu lawrlwytho, ymarfer ar gyfer eich prawf theori gyrru, lawrlwytho papurau newydd, dysgu iaith newydd, dewis o fwy na 500 o straeon rhyngweithiol a gweithgareddau ar gyfer plant 4-12+ oed, dysgu pwnc newydd a llawer mwy!