Llyfrgell Llangennech
Neuadd Gymunedol, Heol Hendre, Llangennech SA14 8TH

Dydd Amserau Agor
Dydd Llun 14:00 - 18:00
Dydd Mawrth 10:00 - 13:30
Dydd Mercher 14:00 - 18:00
Dydd Iau Ar Gau
Dydd Gwener 10:00 - 13:30
Dydd Sadwrn 10:00 - 13:00
Dydd Sul Ar Gau

Mae loceri cadw ar gael yn y lleoliad yma

Ddim yn aelod?

Mae ymuno yn hawdd, gallwch hefyd wneud hyn ar-lein. Dim ond ychydig funudau y bydd yn ei gymryd a gallwch ddechrau chwilio ein catalog helaeth ac archebu eich llyfrau. Bydd gennych fynediad i'n llyfrgell ddigidol hefyd. Mae yna dros 19,000 o gomics a llyfrau rhad ac am ddim i chi eu lawrlwytho, ymarfer ar gyfer eich prawf theori gyrru, lawrlwytho papurau newydd, dysgu iaith newydd, dewis o fwy na 500 o straeon rhyngweithiol a gweithgareddau ar gyfer plant 4-12+ oed, dysgu pwnc newydd a llawer mwy!