Llyfrgell Pen-bre
Yr Hen Ysgol, Heol Ashburnham, Pen-bre SA16 0TP

Dydd Amserau Agor
Dydd Llun Ar Gau
Dydd Mawrth 09:00 - 17:00 (Ar Gau 12:00-13:00)
Dydd Mercher Ar Gau
Dydd Iau 09:00 - 18:00 (Ar Gau 11:00-13:00)
Dydd Gwener Ar Gau
Dydd Sadwrn Ar Gau
Dydd Sul Ar Gau

Ddim yn aelod?

Mae ymuno yn hawdd, gallwch hefyd wneud hyn ar-lein. Dim ond ychydig funudau y bydd yn ei gymryd a gallwch ddechrau chwilio ein catalog helaeth ac archebu eich llyfrau. Bydd gennych fynediad i'n llyfrgell ddigidol hefyd. Mae yna dros 19,000 o gomics a llyfrau rhad ac am ddim i chi eu lawrlwytho, ymarfer ar gyfer eich prawf theori gyrru, lawrlwytho papurau newydd, dysgu iaith newydd, dewis o fwy na 500 o straeon rhyngweithiol a gweithgareddau ar gyfer plant 4-12+ oed, dysgu pwnc newydd a llawer mwy!