Llyfrgell Brynaman
Canolfan y Mynydd Du, Heol Cwmgarw, Brynamman SA18 1BU

Dydd Amserau Agor
Dydd Llun Ar gau
Dydd Mawrth 2pm - 6pm
Dydd Mercher Ar gau
Dydd Iau Ar gau
Dydd Gwener 9:30am - 4:30pm (ar gau rhwng 12:30-13:30)
Dydd Sadwrn Ar gau
Dydd Sul Ar gau

Dim yn aelod?

Mae ymuno yn hawdd, gallwch hefyd wneud hyn ar-lein. Dim ond ychydig funudau y bydd yn ei gymryd a gallwch ddechrau chwilio ein catalog helaeth ac archebu eich llyfrau. Bydd gennych fynediad i'n llyfrgell ddigidol hefyd. Mae yna dros 19,000 o gomics a llyfrau rhad ac am ddim i chi eu lawrlwytho, ymarfer ar gyfer eich prawf theori gyrru, lawrlwytho papurau newydd, dysgu iaith newydd, dewis o fwy na 500 o straeon rhyngweithiol a gweithgareddau ar gyfer plant 4-12+ oed, dysgu pwnc newydd a llawer mwy!