Llyfrgell Sanclêr
Y Gat, Heol y Pentre, Sanclêr SA33 4AA

Dydd Amserau Agor
Dydd Llun Ar gau
Dydd Mawrth 13:00 - 16:30
Dydd Mercher Ar gau
Dydd Iau 13:30 - 16:30
Dydd Gwener 10:30 -13:00
Dydd Sadwrn Ar gau
Dydd Sul

Ddim yn aelod?

Mae ymuno yn hawdd, gallwch hefyd wneud hyn ar-lein. Dim ond ychydig funudau y bydd yn ei gymryd a gallwch ddechrau chwilio ein catalog helaeth ac archebu eich llyfrau. Bydd gennych fynediad i'n llyfrgell ddigidol hefyd. Mae yna dros 19,000 o gomics a llyfrau rhad ac am ddim i chi eu lawrlwytho, ymarfer ar gyfer eich prawf theori gyrru, lawrlwytho papurau newydd, dysgu iaith newydd, dewis o fwy na 500 o straeon rhyngweithiol a gweithgareddau ar gyfer plant 4-12+ oed, dysgu pwnc newydd a llawer mwy!