Llyfrgell Llanelli
Stryd Vaughan, Llanelli, SA15 3AS

Dydd Amserau Agor
Dydd Llun
Dydd Mawrth
Dydd Mercher
Dydd Iau
Dydd Gwener
Dydd Sadwrn
Dydd Sul

Clicio, casglu, dosbarthu

Cadwch bellter cymdeithasol

Mae defnyddio'r gwasanaeth clicio, casglu, dosbarthu yn hawdd.

  1. Mewngofnodwch i'r llyfrgell ar-lein ac ewch ati i gadw eich llyfrau.
  2. Ar ôl i ni gadw'r llyfrau i chi, byddwch yn cael neges e-bost/SMS gyda dolen i drefnu apwyntiad i'w casglu o LLyfrgell Gaerfyrddin, Rhydaman, Llanelli, Port Tywyn, Llwynhendy neu Llandeilo.
  3. Os nad ydych yn gallu casglu eich llyfrau, gallwch hefyd ddewis dosbarthiad. Cofiwch efallai y bydd yn cymryd mwy o amser i gael eich llyfrau os byddwch yn dewis yr opsiwn hwn.

Bydd casgliadau a dosbarthiadau drwy apwyntiad yn unig ac ar amserau penodol er mwyn sicrhau diogelwch staff ac ymwelwyr.

Os oes angen cymorth arnoch i drefnu hyn neu os hoffech gael help un o'n llyfrgellwyr i ddewis eich llyfrau, ffoniwch 01267 234567.

Ddim yn aelod?

Mae ymuno yn hawdd, gallwch hefyd wneud hyn ar-lein. Dim ond ychydig funudau y bydd yn ei gymryd a gallwch ddechrau chwilio ein catalog helaeth ac archebu eich llyfrau. Bydd gennych fynediad i'n llyfrgell ddigidol hefyd. Mae yna dros 19,000 o gomics a llyfrau rhad ac am ddim i chi eu lawrlwytho, ymarfer ar gyfer eich prawf theori gyrru, lawrlwytho papurau newydd, dysgu iaith newydd, dewis o fwy na 500 o straeon rhyngweithiol a gweithgareddau ar gyfer plant 4-12+ oed, dysgu pwnc newydd a llawer mwy!