Llyfrgell Llanelli
Stryd Vaughan, Llanelli, SA15 3AS

Dydd Amserau Agor
Dydd Llun 9am - 7pm
Dydd Mawrth 9am - 6pm
Dydd Mercher 9am - 6pm
Dydd Iau 9am - 7pm
Dydd Gwener 9am - 6pm
Dydd Sadwrn 9am - 5pm
Dydd Sul Ar gau

Clicio, casglu, dosbarthu

Cadwch bellter cymdeithasol

Mae defnyddio'r gwasanaeth clicio, casglu, dosbarthu yn hawdd. Mae'n rhaid i chi fod yn aelod o'r llyfrgell i ddefnyddio'r gwasanaeth.

  1. Mewngofnodwch i'r llyfrgell ar-lein ac archebwch eich llyfrau.
  2. Ar ôl i ni eu rhoi ar gadw i chi, byddwch yn derbyn e-bost/SMS gyda dolen i drefnu apwyntiad i'w casglu o Gaerfyrddin, Rhydaman, Llanelli, Llwynhendy, Porth Tywyn neu Llandeilo.
  3. Os nad ydych chi'n gallu casglu eich llyfrau, gallwch hefyd ddewis iddynt gael eu dosbarthu i chi. Cofiwch, efallai y bydd yn cymryd mwy o amser i dderbyn eich llyfrau os byddwch yn dewis yr opsiwn hwn.

Wrth ymweld â'r llyfrgelloedd, bydd disgwyl i bobl ddilyn y canllawiau sy'n cynnwys rhifau mynediad rheoledig a sesiynau wedi'u hamseru.

Os oes angen cymorth arnoch i drefnu hyn neu os hoffech gael help i ddewis eich llyfrau ffoniwch llyfrgell Llanelli.

Ddim yn aelod?

Mae ymuno yn hawdd, gallwch hefyd wneud hyn ar-lein. Dim ond ychydig funudau y bydd yn ei gymryd a gallwch ddechrau chwilio ein catalog helaeth ac archebu eich llyfrau. Bydd gennych fynediad i'n llyfrgell ddigidol hefyd. Mae yna dros 19,000 o gomics a llyfrau rhad ac am ddim i chi eu lawrlwytho, ymarfer ar gyfer eich prawf theori gyrru, lawrlwytho papurau newydd, dysgu iaith newydd, dewis o fwy na 500 o straeon rhyngweithiol a gweithgareddau ar gyfer plant 4-12+ oed, dysgu pwnc newydd a llawer mwy!