Llyfrgell Pontiets
Neuadd Les, Heol y Meinciau, Pontiets SA15 5TR

Dydd Amserau Agor
Dydd Llun Ar gau
Dydd Mawrth 10:00 - 12:00
Dydd Mercher Ar gau
Dydd Iau Ar gau
Dydd Gwener 10:00 - 12:00
Dydd Sadwrn Ar gau
Dydd Sul Ar gau

Ddim yn aelod

Mae ymuno yn hawdd, gallwch hefyd wneud hyn ar-lein. Dim ond ychydig funudau y bydd yn ei gymryd a gallwch ddechrau chwilio ein catalog helaeth ac archebu eich llyfrau. Bydd gennych fynediad i'n llyfrgell ddigidol hefyd. Mae yna dros 19,000 o gomics a llyfrau rhad ac am ddim i chi eu lawrlwytho, ymarfer ar gyfer eich prawf theori gyrru, lawrlwytho papurau newydd, dysgu iaith newydd, dewis o fwy na 500 o straeon rhyngweithiol a gweithgareddau ar gyfer plant 4-12+ oed, dysgu pwnc newydd a llawer mwy!