Llyfrgell digidol

Diweddarwyd y dudalen ar: 13/05/2020

Coronafeirws (COVID-19)

Rydym wedi penderfynu cau'r holl lyfrgelloedd a’r gwasanaeth llyfrgell deithiol, yn weithredol o 19/03/2020 hyd nes y rhoddir gwybod fel arall. Bydd yr holl eitemau sydd gennych ar fenthyg ar hyn o bryd, yn cael eu hadnewyddu'n awtomatig, yn ychwanegol ni chodir unrhyw ddirwyon yn ystod y cyfnod hwn. Cofiwch fod eich llyfrgell ar gael trwy'r dydd, bob dydd ar-lein trwy ein Llyfrgell Ddigidol.

Os ydych am ymuno â'r llyfrgell yn ystod amser cau dros dro i ddefnyddio ein adnoddau ar-lein am ddim, cysylltwch â'ch llyfrgell rhanbarthol lleol rhwng 11yb - 2yp Dydd Llun i Ddydd Gwener:

  • Llanelli: 01554 744327
  • Caerfyrddin: 01267 224824
  • Rhydaman: 01269 598360

Tra bod Llyfrgelloedd Sir Gaerfyrddin ar gau, rydym yn darparu mynediad am ddim i Argraffiad Llyfrgell Ancestry gartref. Mae Ancestry.com yn adnodd enfawr o achau a gwybodaeth hanesyddol, gyda dros 20 biliwn o gofnodion yn ei gronfa ddata. Mewngofnodwch gyda rhif ar eich cerdyn llyfrgell a'ch PIN, a chliciwch ar y botwm Rhifyn Llyfrgell Ancestry ar ochr dde'r dudalen.

Cofiwch barhau i edrych ar y dudalen newyddion i gael y wybodaeth ddiweddaraf. Gallwch hefyd ein dilyn ar Facebook a Twitter.

Gall unrhyw un sy'n byw, yn gweithio neu'n astudio yn Sir Gaerfyrddin ddefnyddio ein Llyfrgell Ddigidol. Mae dros 19,000 o lyfrau a comics ar gael am ddim ichi lawrlwytho, neu gallwch ymarfer ar gyfer eich prawf gyrru theori, dysgu iaith newydd, dewis o blith 500 o storïau a gweithgareddau rhyngweithiol ar gyfer plant rhwng 4 oed a 12+, dilyn pwnc newydd, dysgu rhagor am feddalwedd gyfrifiadurol gyda sesiynau tiwtorial ar-lein, lawr lwytho papurau newydd, cael mynediad i gyhoeddiadau academaidd ar-lein, chwilota drwy gannoedd o wyddoniaduron ynghyd â thros 200,000 o ddelweddau a ffeiliau sain, a bron i 200 o fideos. Hefyd, os ydych chi'n paratoi ar gyfer bywyd yn y Deyrnas Unedig gallwch baratoi ar gyfer prawf Byw yn y Deyrnas Unedig neu brawf dinasyddiaeth Brydeinig.

Bydd angen i chi fod yn aelod o'r llyfrgell a chael manylion eich cerdyn llyfrgell i gael mynediad at wasanaethau llyfrgell ddigidol a'r apiau.

  • Pob categori

Ancestry

Mae Ancestry.com yn adnodd enfawr o achau a gwybodaeth hanesyddol, gyda dros 20 biliwn o gofnodion yn ei gronfa ddata.

  • Mewngofnodwch gyda rhif ar eich cerdyn llyfrgell a'ch PIN
  • Cliciwch ar y botwm Argraffiad Llyfrgell Ancestry ar ochr dde'r dudalen
BorrowBox

BorrowBox

Mynediad ar unwaith i restr gynyddol o e-lyfrau ac e-lyfrau llafar! Drwy ap BorrowBox mae'n hawdd pori drwy e-lyfrau ac e-lyfrau llafar eich llyfrgell, ac wedyn eu benthyca a'u darllen neu wrando arnynt unrhyw le.

BorrowBox ar gyfer IoS

BorrowBox ar gyfer Android