Llyfrgell digidol

Diweddarwyd y dudalen ar: 01/09/2023

Gall unrhyw un sy'n byw, yn gweithio neu'n astudio yn Sir Gaerfyrddin ddefnyddio ein Llyfrgell Ddigidol. Mae dros 19,000 o lyfrau a comics ar gael am ddim ichi lawrlwytho, neu gallwch ymarfer ar gyfer eich prawf gyrru theori, dysgu iaith newydd, dewis o blith 500 o storïau a gweithgareddau rhyngweithiol ar gyfer plant rhwng 4 oed a 12+, dilyn pwnc newydd, dysgu rhagor am feddalwedd gyfrifiadurol gyda sesiynau tiwtorial ar-lein, lawr lwytho papurau newydd, cael mynediad i gyhoeddiadau academaidd ar-lein, chwilota drwy gannoedd o wyddoniaduron ynghyd â thros 200,000 o ddelweddau a ffeiliau sain, a bron i 200 o fideos. Hefyd, os ydych chi'n paratoi ar gyfer bywyd yn y Deyrnas Unedig gallwch baratoi ar gyfer prawf Byw yn y Deyrnas Unedig neu brawf dinasyddiaeth Brydeinig.

Bydd angen i chi fod yn aelod o'r llyfrgell a chael manylion eich cerdyn llyfrgell i gael mynediad at wasanaethau llyfrgell ddigidol a'r apiau.

  • Pob categori