Llyfrgell deithiol

Diweddarwyd y dudalen ar: 17/03/2022

A yw'n anodd ichi gyrraedd eich llyfrgell agosaf, neu a hoffech chi gael dewis arall? Mae gan y llyfrgell symudol ddewis o lyfrau i oedolion a phlant, yn Gymraeg ac yn Saesneg, gan gynnwys ffuglen a llyfrau ffeithiol poblogaidd, yn ogystal â llyfrau print bras.

Os nad oes gan y llyfrgell deithiol y math o lyfrau rydych yn hoffi, gallwch wneud cais am unrhyw eitem o unrhyw un o'r llyfrgelloedd cyhoeddus yn Sir Gaerfyrddin yn rhad ac am ddim drwy ein catalog ar-lein neu drwy staff y llyfrgell deithiol. Gallwch wneud cais am eitemau eraill am dâl bychan.

Ddarganfod pryd mae'r llyfrgell symudol yn eich ardal chi