Llyfrgell deithiol

Diweddarwyd y dudalen ar: 10/06/2019

A yw'n anodd ichi gyrraedd eich llyfrgell agosaf, neu a hoffech chi gael dewis arall? Mae gan y llyfrgell symudol ddewis o lyfrau i oedolion a phlant, yn Gymraeg ac yn Saesneg, gan gynnwys ffuglen a llyfrau ffeithiol poblogaidd, yn ogystal â llyfrau print bras.

Hefyd mae detholiad o DVDs a chryno ddisgiau ar gael. Gallwch ddefnyddio ein Wi-Fi rhad ac am ddim gan ddefnyddio ein iPads neu'ch dyfais eich hun. Gallwch gael mynediad at gyfleusterau llungopïo ac argraffu, ystod o wasanaethau sy'n cynnwys credyd cynhwysol, cyngor ar bopeth a hyd yn oed cyfleoedd chwilio am swyddi.

Mae aelod o staff y gwasanaeth cwsmeriaid yn bresennol ar rai o'r llyfrgelloedd teithiol er mwyn helpu i ateb unrhyw gwestiynau neu ymholiadau a allai fod gennych am y Cyngor. Enw'r gwasanaeth newydd hwn yw Hwb Bach y Wlad lle gall preswylwyr gael mynediad i holl wasanaethau'r cyngor ar garreg eu drws. 

Os nad oes gan y llyfrgell deithiol y math o lyfrau rydych yn hoffi, gallwch wneud cais am unrhyw eitem o unrhyw un o'r llyfrgelloedd cyhoeddus yn Sir Gaerfyrddin yn rhad ac am ddim drwy ein catalog ar-lein neu drwy staff y llyfrgell deithiol. Gallwch wneud cais am eitemau eraill am dâl bychan.

Ddarganfod pryd mae'r llyfrgell symudol yn eich ardal chi