Llyfrgell Llandeilo
Heol y Cilgant, Llandeilo SA19 6HN

Dydd Amserau Agor
Dydd Llun Ar Gau
Dydd Mawrth 10.00 – 18.00 (Ar gau rhwng 13:00 - 14:00)
Dydd Mercher 13.30 – 17.30
Dydd Iau Ar Gau
Dydd Gwener 10.00 – 18.00 (Ar gau rhwng 13:00 - 14:00)
Dydd Sadwrn 09.00 – 13.00
Dydd Sul Ar gau

Ddim yn aelod?

Mae ymuno yn hawdd, gallwch hefyd wneud hyn ar-lein. Dim ond ychydig funudau y bydd yn ei gymryd a gallwch ddechrau chwilio ein catalog helaeth ac archebu eich llyfrau. Bydd gennych fynediad i'n llyfrgell ddigidol hefyd. Mae yna dros 19,000 o gomics a llyfrau rhad ac am ddim i chi eu lawrlwytho, ymarfer ar gyfer eich prawf theori gyrru, lawrlwytho papurau newydd, dysgu iaith newydd, dewis o fwy na 500 o straeon rhyngweithiol a gweithgareddau ar gyfer plant 4-12+ oed, dysgu pwnc newydd a llawer mwy!