Llyfrgell Porth Tywyn
Tŷ Brynmor, Stryd Carwe, Porth Tywyn SA16 0AE

Dydd Amserau Agor
Dydd Llun 09:00 - 18:00 (Ar gau rhwng 12:30 - 14:00)
Dydd Mawrth Ar gau
Dydd Mercher 09:00 - 18:00 (Ar gau rhwng 12:30 - 14:00)
Dydd Iau Ar gau
Dydd Gwener 09:00 - 17:30 (Ar gau rhwng 12:30 - 14:00)
Dydd Sadwrn 09:00 - 12:00
Dydd Sul Ar gau

Ddim yn aelod?

Mae ymuno yn hawdd, gallwch hefyd wneud hyn ar-lein. Dim ond ychydig funudau y bydd yn ei gymryd a gallwch ddechrau chwilio ein catalog helaeth ac archebu eich llyfrau. Bydd gennych fynediad i'n llyfrgell ddigidol hefyd. Mae yna dros 19,000 o gomics a llyfrau rhad ac am ddim i chi eu lawrlwytho, ymarfer ar gyfer eich prawf theori gyrru, lawrlwytho papurau newydd, dysgu iaith newydd, dewis o fwy na 500 o straeon rhyngweithiol a gweithgareddau ar gyfer plant 4-12+ oed, dysgu pwnc newydd a llawer mwy!