Rhoi gwybod

Diweddarwyd y dudalen ar: 08/05/2024

Gallwch ddod o hyd i’r gwasanaeth yr ydych am adrodd amdano isod, defnyddiwch yr hidlydd i ddewis y gwasanaeth.

Os nad yw'r gwasanaeth sydd ei angen arnoch ar gael ar y dudalen hon, ewch i'r dudalen Cysylltu â ni.

Y tu allan i oriau swyddfa arferol, mae Llesiant Delta yn darparu gwasanaeth mewn argyfwng ar *0300 333 2222. Mae'r rhif ffôn hwn ar gyfer argyfwng ac mae ar gael ar ôl 6pm a hyd at 8.30am ar ddiwrnodau gwaith, ac ar ddydd Sadwrn, dydd Sul a Gŵyl Banc.

Gallwch roi gwybod nawr am unrhyw achosion brys tu allan i oriau ar wefan Llesiant Delta.

*Mae'n bosibl caiff galwadau eu recordio fel rhan o'n hymrwymiad i hyfforddiant, archwilio a sicrhau ansawdd.

  • Pob categori