Budd-daliadau

Os ydych ar incwm isel gallwch gael Budd-dal Tai i'ch helpu i dalu eich rhent neu Gostyngiad Treth y Cyngor i helpu tuag at eich taliadau Treth y Cyngor. Gallwch wneud cais os ydych yn ddi-waith neu'n gweithio. Mae'r swm a gewch yn dibynnu ar eich incwm a'ch amgylchiadau.

O 12 Rhagfyr 2018, mae Gwasanaeth Llawn Credyd Cynhwysol wedi cael ei gyflwyno yn Sir Gaerfyrddin. I rai hawlwyr, bydd Credyd Cynhwysol yn cymryd lle Budd-daliadau Tai. Ar ôl y dyddiad hwn, mae'n bosibl y gofynnir i chi hawlio Credyd Cynhwysol os byddwch yn cyflwyno cais newydd am Fudd-daliadau Tai. I gael rhagor o wybodaeth, ewch i'r adran Credyd Cynhwysol ar y wefan.