Profiad gwaith

Diweddarwyd y dudalen ar: 14/01/2019

Mae ein Rhaglen Parod am Waith yn cefnogi profiad gwaith, prentisiaethau a chyfleoedd i raddedigion. Ein nod yw eich helpu i gael cipolwg ar gyfleoedd gyrfa posibl yn yr Awdurdod Lleol. Byddwch yn gallu cysgodi aelod o staff am gyfnod o brofiad gwaith fydd yn para rhwng wythnos a phedair wythnos (heb dâl).

Mae pobl yn gwneud profiad gwaith gyda ni am nifer o resymau, gan gynnwys:

  • Cael blas o weithio mewn maes cyn ymrwymo i gwrs coleg
  • Dilyn Gwobr Dug Caeredin fel rhan o'ch astudiaethau ac yn chwilio am ffordd i gyflawni eich oriau gwirfoddoli
  • Dychwelyd i gyflogaeth ar ôl cyfnod o absenoldeb
  • Cael profiad da y gallwch gyfeirio ato fel rhan o'r broses gwneud cais am Brifysgol/Coleg.

Trwy wneud profiad gwaith yn amgylchedd prysur y Cyngor byddwch yn ennill profiad a sgiliau gwerthfawr a hefyd yn datblygu eich hyder o fewn amgylchedd gwaith gan eich helpu i fod yn Barod am Waith.

Mae ceisiadau bellach wedi'u cau a byddant yn ailagor diwedd mis Ionawr.