Diweddariad blynyddol o'r gofrestr pleidleiswyr

Diweddarwyd y dudalen ar: 31/10/2019

O 22 Gorffennaf 2019 bydd Ffurflen Ymholiad Aelwyd yn cael ei hanfon i bob preswylfa yn Sir Gaerfyrddin i gadarnhau pwy ddylai gael ei gofrestru i bleidleisio. Mae'n bwysig i chi ddarparu'r wybodaeth y gofynnir amdani, ac os nad ydych yn gwneud hynny mae rheolau'r Llywodraeth yn golygu y gallech chi gael dirwy o £1000. 

Mae angen i chi ymateb yn awr (hyd yn oed os nad oes dim newidiadau). Mae ymateb yn gyflym ac yn syml. Hyd yn oed os gwnaethoch bleidleisio yn yr etholiadau diweddar mae'n rhaid i chi ymateb i'r ffurflen hon o hyd.

Sut mae ymateb

Ewch i www.hef-response.co.uk/Carmarthenshire/cy-GB a rhowch y cod diogelwch 10 digid sydd wedi'i argraffu ar eich ffurflen. Wedyn gofynnir i chi am eich cyfrinair 5 digid. Mae'n hawdd ac yn gyflym a gallwch wneud popeth mewn un man, gan gynnwys cadarnhau nad oes dim newidiadau ac ychwanegu preswylwyr newydd.

Os nad oes dim newidiadau gallwch hefyd ymateb drwy ffonio neu anfon neges destun:

  • Ffoniwch 08082841550 a rhowch eich cod diogelwch 10 digid
  • Anfonwch eich cod diogelwch 10 digid a'ch cyfrinair 5 digid mewn neges destun at 07786209350

Os nad oes gennych fynediad i gyfrifiadur, llechen neu ffôn clyfar, gallwch lenwi'r ffurflen a'i hanfon atom yn yr amlen a ddarperir, post am ddim.

Preswylwyr newydd sy'n cael eu hychwanegu at y Ffurflen Ymholiad Aelwyd

Bydd angen i'r holl breswylwyr newydd sy'n cael eu hychwanegu at y Ffurflen Ymholiad Aelwyd wneud cais am bleidleisio. Ar ôl i ni gael eu henwau byddwn yn anfon Ffurflenni Cofrestru Unigol atynt. Gall preswylwyr newydd naill ai llenwi'r ffurflen hon a'i dychwelyd yn yr amlen a ddarperir, neu gallant fynd ar-lein i www.gov.uk/cofrestru-i-bleidleisio. Y manylion sydd eu hangen i gofrestru yw eich enw, eich cyfeiriad, eich dyddiad geni, eich rhif yswiriant gwladol ac ambell i fanylyn arall.

Cofrestru ar-lein yw'r ffordd gyflymaf a hawsaf o wneud hyn, ond os nad oes gennych fynediad i'r rhyngrwyd, gallwch gysylltu â ni drwy ffonio 01267 228889 a gallwn gwblhau eich cais dros y ffôn.