Mannau rhoi eitemau ar agor nawr!

Digon o fywyd ar ôl ond dim ei angen mwyach? Ewch i un o'n canolfannau ailgylchu i roi eich eitemau i Eto.

Rydym yn derbyn ystod eang o eitemau gan gynnwys rhai trydanol, dodrefn, paent, beiciau, paent, offer gardd a llawer mwy.

Ariennir prosiect Eto gan strategaeth Tu Hwnt i Ailgylchu Llywodraeth Cymru sy'n ceisio lleihau gwastraff a chreu economi gylchol yng Nghymru.

Canolfannau Ailgylchu