Gwastraff swmpus

Diweddarwyd y dudalen ar: 06/05/2020

Coronafeirws (COVID-19)

Rydym yn cynnal casgliad gwastraff swmpus cyfyngedig gyda chwe slot ar gael bob dydd. Byddwn yn parhau i adolygu hyn. Diolch am eich dealltwriaeth. 

Cofiwch barhau i edrych ar y dudalen newyddion i gael y wybodaeth ddiweddaraf. Gallwch hefyd ein dilyn ar Facebook a Twitter.

Gwastraff swmpus yw gwastraff rydych chi'n methu â gosod mewn bin neu mewn bag. Mae enghreifftiau o wastraff swmpus yn cynnwys gwelyau, carpedi, oergelloedd, rhewgelloedd a chypyrddau dillad.

Rydym yn darparu gwasanaeth casglu gwastraff swmpus a byddwn yn casglu hyd at dair eitem am £25 o'ch man casglu arferol ar gyfer sbwriel a deunydd ailgylchu. Mae'n bosibl y byddai'n gyflymach petai chi mynd â'r eitemau i'ch canolfan ailgylchu agosaf, yn rhad ac am ddim.

Nid oes consesiynau ar gyfer casglu gwastraff swmpus, ond bydd rhai sefydliadau'n casglu eitemau o ansawdd da am ddim.

Talu am gasglu eitem fawr (e.e. soffa, oergell)