Nantycaws, Caerfyrddin
Canolfan Ailgylchu Gwastraff y Cartref Nantycaws , Heol Llanddarog, Nantycaws, Sir Gaerfyrddin, SA32 8BG

  • Amserau Agor
  • Sut i ddod o hyd i ni
Dydd Oriau agor yr Haf (Ebrill 1 - Medi 30) Oriau agor y gaeaf (Hydref 1 – Mawrth 31)
Dydd Llun 8.30am-6pm 8.30am - 4pm
Dydd Mawrth 8.30am-6pm 8.30am - 4pm
Dydd Mercher 8.30am-6pm 8.30am - 4pm
Dydd Iau 8.30am-6pm 8.30am - 4pm
Dydd Gwener 8.30am-6pm 8.30am - 4pm
Dydd Sadwrn 8.30am-6pm 8.30am - 4pm
Dydd Sul 8.30am-6pm 8.30am - 4pm

Mae'r safle ar gau ar Ddydd Nadolig, Dydd San Steffan a Dydd Calan. Noswyl Nadolig a Nos Galan 8.30am - 12pm.

Gwybodaeth Ychwanegol

Mae'n bosibl y codir tâl am waredu rhai mathau o wastraff ar y safle hwn:

  • Teiars, poteli nwy, offer diffodd tân a haenau cyfan o asbestos.
  • Bwrdd plastr ac asbestos mewn bagiau - hyd at 3 o fagiau dwbl (bag oddi mewn i'r bag) am ddim a chodir tâl am fwy na hynny.
  • Mae Compost Hud Myrddin ar werth yma.
  • Pa eitemau sy'n cael eu derbyn yn y safle hwn
  • Ni all ein canolfannau ailgylchu dderbyn gwastraff busnes

Didolwch eich gwastraff cyn dod ag ef.

O 7 Hydref ymlaen, os byddwch yn dod ag unrhyw fagiau du i’r ganolfan ailgylchu, bydd yn rhaid ichi eu hagor a rhoi unrhyw eitemau ailgylchadwy yn y bin cywir.  Darllenwch ein cwestiynau cyffredin am fwy o wybodaeth.

Caiff gwiriadau preswylio eu gwneud, felly bydd angen i chi gael un o'r canlynol gyda chi i ddangos i'r swyddog wrth fynedfa'r safle:

  • Trwydded yrru
  • Eich Bil y Dreth Gyngor gyfredol
  • Bil cyfleustod, (heb fod yn hŷn na 3 mis)

Yn dibynnu ar y math o gerbyd rydych yn ei ddefnyddio, efallai y bydd angen i chi wneud cais am hawlen am ddim i ddefnyddio'r canolfannau ailgylchu.

Gwirio a oes angen hawlen arnoch  Gwneud cais am hawlen