Gwastraff gardd

Diweddarwyd y dudalen ar: 05/05/2021

Mae gwastraff gardd yn cael ei gasglu rhwng mis Mawrth a mis Tachwedd. 

Mae'r gwasanaeth yn costio £52.43 am y tymor. Lawrlwythwch ffurflen debyd uniongyrchol a'i dychwelyd i'r Adain Incwm, Cyngor Sir Caerfyrddin, 3 Heol Spilman, Caerfyrddin, SA31 1LE. Bydd eich taliad olaf yn cael ei gymryd ym mis Medi.

Fodd bynnag, os byddwch yn talu'n llawn drwy gerdyn credyd neu ddebyd, byddwch yn derbyn gostyngiad o 15%, cyfanswm y gost yw £45 yn unig.

Rydym yn argymell eich bod yn darllen y telerau ac amodau llawn o'r gwasanaeth.

Os ydych yn gwsmer presennol ac wedi derbyn eich anfoneb newydd, gallwch adnewyddu eich casgliadau gwastraff gardd ar gyfer 2021.

I gwsmeriaid newydd, pan fyddwch yn gwneud cais, byddwn yn dosbarthu whilfin i'ch cartref a bydd eich gwastraff yn cael ei gasglu bob bythefnos. Bydd eich gwastraff gardd yn cael ei ailgylchu a’i droi'n gompost.

Cael gwybod am y deunyddiau sy'n cael eu derbyn ar gyfer casgliadau gwastraff gardd.