Gwastraff gardd

Diweddarwyd y dudalen ar: 30/08/2023

Mae gwastraff gardd yn cael ei gasglu rhwng mis Mawrth a mis Tachwedd. 

Mae'r gwasanaeth yn costio £58.83 am y tymor. Fodd bynnag, os byddwch yn talu'n llawn drwy gerdyn credyd neu ddebyd, byddwch yn derbyn gostyngiad o 10%, cyfanswm y gost yw £53 yn unig. Rydym yn argymell eich bod yn darllen y telerau ac amodau llawn o'r gwasanaeth.

Cwsmeriaid newydd

I gwsmeriaid newydd, pan fyddwch yn gwneud cais, byddwn yn dosbarthu whilfin i'ch cartref a bydd eich gwastraff yn cael ei gasglu bob bythefnos. Bydd eich gwastraff gardd yn cael ei ailgylchu a’i droi'n gompost.

Cael gwybod am y deunyddiau sy'n cael eu derbyn ar gyfer casgliadau gwastraff gardd.

GWNEUD CAIS AM WASANAETH CASGLU GWASTRAFF GARDD

Cwsmeriaid presennol

Os ydych yn gwsmer presennol ac wedi derbyn eich anfoneb newydd, gallwch adnewyddu eich casgliadau gwastraff gardd ar gyfer 2023.

Adnewyddu eich casgliadau gwastraff gardd

Dywedwch wrthym os ydych yn symud tŷ neu os ydych yn dymuno canslo eich gwasanaeth. Ar ôl i'r casgliadau'r gwasanaeth gwastraff gardd ddechrau, ni fydd ad-daliad yn cael ei roi os byddwch yn gadael ran o'r ffordd drwy'r tymor.

RHOI GWYBOD I NI AM NEWID