Gwastraff gardd

Diweddarwyd y dudalen ar: 03/03/2024

Mae gwastraff gardd yn cael ei gasglu rhwng mis Mawrth a mis Tachwedd.

Mae'r gwasanaeth yn costio £58.33 am y tymor. Fodd bynnag, os byddwch yn talu'n llawn drwy gerdyn credyd neu ddebyd, byddwch yn derbyn gostyngiad o 10%, cyfanswm y gost yw £53 yn unig. Rydym yn argymell eich bod yn darllen y telerau ac amodau llawn o'r gwasanaeth.

Cwsmeriaid newydd

I gwsmeriaid newydd, pan fyddwch yn gwneud cais, byddwn yn dosbarthu whilfin i'ch cartref a bydd eich gwastraff yn cael ei gasglu bob bythefnos. Bydd eich gwastraff gardd yn cael ei ailgylchu a’i droi'n gompost.

Cael gwybod am y deunyddiau sy'n cael eu derbyn ar gyfer casgliadau gwastraff gardd.

gwneud cais

Cwsmeriaid presennol

Os ydych yn gwsmer presennol ac wedi derbyn eich anfoneb newydd, gallwch adnewyddu eich casgliadau gwastraff gardd ar gyfer 2023.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu os hoffech ganslo eich gwasanaeth anfonwch e-bost at AMGGwastraffGardd@sirgar.gov.uk  Ar ôl i'r casgliadau'r gwasanaeth gwastraff gardd ddechrau, ni fydd ad-daliad yn cael ei roi os byddwch yn gadael ran o'r ffordd drwy'r tymor.

adnewyddu