Gwastraff gardd

Diweddarwyd y dudalen ar: 16/09/2022

Gan ein bod yn agosáu at ddiwedd y tymor, nid ydym bellach yn derbyn unrhyw gwsmeriaid newydd ac mae ceisiadau am y gwasanaeth hwn bellach ar gau. Os oes gennych wastraff gardd i'w waredu, mae opsiynau eraill ar gael i chi, gan gynnwys compostio gartref a mynd ag ef i un o'n canolfannau ailgylchu gwastraff y cartref. Bydd cwsmeriaid newydd yn gallu cofrestru ar gyfer y gwasanaeth ym mis Chwefror 2023.

Cwsmeriaid presennol

Os oes gennych anfoneb sydd heb ei thalu ar gyfer eleni, talwch nawr.