Gwastraff gardd

Diweddarwyd y dudalen ar: 19/05/2020

Coronafeirws (COVID-19)

Mae’r criwiau gwastraff ac ailgylchu yn gweithio ar Ddydd Llun Gŵyl y Banc (25 Mai), mewn ymateb i bandemig Coronafeirws (COVID-19). Rhowch eich gwastraff gardd allan ar eich diwrnod casglu arferol.

Bydd casgliadau Gwastraff Gardd yn parhau yn ôl yr arfer, ond mae'r sefyllfa yn cael ei hadolygu'n gyson. 

Rhowch eich bin allan y noson cyn eich casgliad. Gall ein hamserau casglu amrywio a gallant fod yn gynharach na'r arfer. Ni fyddwn yn gallu gwneud casgliadau ar gyfer unrhyw finiau sydd heb eu casglu ar hyn o bryd. Cofiwch, peidiwch â rhoi hancesi papur yn eich bagiau ailgylchu glas.

Cofiwch barhau i edrych ar y dudalen newyddion i gael y wybodaeth ddiweddaraf. Gallwch hefyd ein dilyn ar Facebook a Twitter.