Gwastraff gardd

Diweddarwyd y dudalen ar: 26/11/2021

Mae gwastraff gardd yn cael ei gasglu rhwng mis Mawrth a mis Tachwedd. Mae ceisiadau am y gwasanaeth hwn bellach ar gau. Bydd cwsmeriaid newydd yn gallu cofrestru ar gyfer y gwasanaeth ym mis Chwefror. Os oes gennych wastraff gardd i'w waredu, mae opsiynau eraill ar gael i chi, gan gynnwys compostio gartref a mynd ag ef i un o'n canolfannau ailgylchu. Bydd cwsmeriaid newydd yn gallu cofrestru ar gyfer y gwasanaeth ym mis Chwefror 2022.

Cwsmeriaid presennol

Os oes gennych anfoneb sydd heb ei thalu ar gyfer eleni, talwch nawr.

Talu anfoneb

Dywedwch wrthym os ydych yn symud tŷ neu os ydych yn dymuno canslo eich gwasanaeth. Ar ôl i'r casgliadau'r gwasanaeth gwastraff gardd ddechrau, ni fydd ad-daliad yn cael ei roi os byddwch yn gadael ran o'r ffordd drwy'r tymor.

RHOI GWYBOD I NI AM NEWID