Canolfannau Ailgylchu

Mae pedair prif ganolfan ailgylchu a mwy na 150 o ganolfannau ailgylchu ledled y sir.  Mae oriau agor y gaeaf ar waith ym mhob canolfan ailgylchu ar hyn o bryd 1 Hydref - 31 Mawrth, 8.30am - 5.00pm.

Newidiadau yng Nghanolfan Ailgylchu Trostre
O ddydd Mawrth 29 Mai, bydd rhwystr sefydlog sy'n cyfyngu ar uchder dros 2 fetr yn cael ei gyflwyno yng Nghanolfan Ailgylchu Gwastraff y Cartref Trostre.

Gallwch fynd â'r eitemau canlynol i'n *prif ganolfannau ailgylchu:

Gwydr, caniau, papur, tecstilau, llyfrau, esgidiau, cardbord, plastig, metel sgrap, gwastraff gwyrdd, cartonau sudd, olew coginio ac olew injan, batris ceir, batris a ddefnyddir yn y cartref, ffonau symudol, cetris argraffu, oergelloedd, eitemau trydan, pren, beiciau, celfi, polystyren, carpiau a thecstilau y cartref, cryno ddisgiau a DVDs, paent, tiwbiau fflworoleuol, asbestos, bylbiau golau ynni isel, poteli nwy, bwrdd plastr, rwbel, carpedi, matresi, teiars.

(*Ar wahân i Wernddu gan nad ydynt yn caniatáu poteli nwy neu deiars)

Os ydych chi wedi methu eich casgliad bagiau glas, gallwch chi fynd â'ch bagiau glas i unrhyw un o'n ganolfannau ailgylchu.

Dod o hyd i fanc Poteli / ailgylchu

Diweddarwyd y dudalen ar: 02/10/2018