Canolfannau Ailgylchu

Diweddarwyd y dudalen ar: 20/03/2020

Mae oriau agor y gaeaf ar waith ym mhob canolfan ailgylchu ar hyn o bryd (1 Hydref - 31 Mawrth) 8.30am - 4.00pm.

Caiff gwiriadau preswylio eu gwneud, felly bydd angen i chi gael un o'r canlynol gyda chi i ddangos i'r swyddog wrth fynedfa'r safle:

  • Trwydded Yrru
  • Eich Bil y Dreth Gyngor cyfredol
  • Bil cyfleustod, (heb fod yn hŷn na 3 mis)

Yn dibynnu ar y math o gerbyd rydych yn ei ddefnyddio, efallai y bydd angen i chi wneud cais am hawlen am ddim i ddefnyddio'r canolfannau ailgylchu.

Rhowch drefn ar eich sbwriel cyn dod ag e!

Os ydych yn dod ag unrhyw fagiau du i'r ganolfan ailgylchu, bydd angen ichi eu hagor a gosod unrhyw eitemau y gellir eu hailgylchu yn y bin cywir.