Canolfannau Ailgylchu

Diweddarwyd y dudalen ar: 01/06/2022

Bydd angen i chi ddod â'r canlynol i'w dangos i'r gweithiwr ar y safle cyn mynd i mewn:

  • Cadarnhad o'ch apwyntiad
  • Prawf preswyliaeth, un o'r canlynol - Trwydded yrru, eich bil y Dreth Gyngor gyfredol, bil cyfleustodau (heb fod yn hŷn na 3 mis)
  • Trwydded os oes angen un ar eich cerbyd.

Archebwch ac ymwelwch ar yr un diwrnod os oes slotiau ar gael, hyd at 2 apwyntiad y dydd.

Os oes angen i chi newid neu ganslo eich apwyntiad, a fyddech cystal â gwneud hynny cyn gynted â phosibl er mwyn i bobl eraill archebu eich slot. 

Os mai ar-lein y gwnaethoch chi drefnu eich apwyntiad, bydd dolen yn yr e-bost cadarnhau i ganslo neu newid eich archeb. Gallwch hefyd fewngofnodi i Fy Nghyfrif Hwb i weld manylion eich apwyntiad.

Mae gennym adran cwestiynau cyffredin gynhwysfawr ar ein gwefan i'ch paratoi ar gyfer eich ymweliad.

Gallwch bellach leihau gwastraff a rhoi ail fywyd i'ch eitemau, drwy eu rhoi i'w hailddefnyddio yn ein canolfannau ailgylchu. Mae paent, pren, offer garddio, beiciau, offer trydan, celfi, teganau ac eitemau eraill y cartref yn cael eu derbyn yn ein man rhoi eitemau ar y safle. Bydd eitemau a roddir yn cael eu gwerthu yn ein siopau ailddefnyddio, a fydd yn agor yng Ngwanwyn 2022.

Trefnwch apwyntiad