Canolfannau Ailgylchu

Diweddarwyd y dudalen ar: 10/09/2019

Mae pedair prif ganolfan ailgylchu a mwy na 150 o ganolfannau ailgylchu ledled y sir. Mae oriau agor y haf ar waith ym mhob canolfan ailgylchu ar hyn o bryd 1 Ebrill - 30 Medi, 8.30am - 6.00pm.

Gallwch fynd â'r eitemau canlynol i'n *prif ganolfannau ailgylchu:

Gwydr, caniau, papur, tecstilau, llyfrau, esgidiau, cardbord, plastig, metel sgrap, gwastraff gwyrdd, cartonau sudd, olew coginio ac olew injan, batris ceir, batris a ddefnyddir yn y cartref, ffonau symudol, cetris argraffu, oergelloedd, eitemau trydan, pren, beiciau, celfi, polystyren, carpiau a thecstilau y cartref, cryno ddisgiau a DVDs, paent, tiwbiau fflworoleuol, asbestos, bylbiau golau ynni isel, poteli nwy, bwrdd plastr, rwbel, carpedi, matresi, teiars.

(*Ar wahân i Wernddu gan nad ydynt yn caniatáu poteli nwy neu deiars)

Caiff gwiriadau preswylio eu gwneud, felly bydd angen i chi gael un o'r canlynol gyda chi i ddangos i'r swyddog wrth fynedfa'r safle:

  • Trwydded yrru
  • Eich Bil y Dreth Gyngor gyfredol
  • Bil cyfleustod, (heb fod yn hŷn na 3 mis)

Yn dibynnu ar y math o gerbyd rydych yn ei ddefnyddio, efallai y bydd angen i chi wneud cais am hawlen am ddim i ddefnyddio'r canolfannau ailgylchu.

I gael gwybod mwy am y newidiadau diweddar i'n canolfannau ailgylchu, edrychwch ar ein Cwestiynau Cyffredin.

GWIRIO A OES ANGEN HAWLEN ARNOCH      GWNEUD CAIS AM HAWLEN