Eithriad i Hawlen yng Nghanolfan Ailgylchu

Diweddarwyd y dudalen ar: 05/04/2024

Nid oes angen hawlen ar dryciau / faniau sydd wedi'u haddasu i ddefnyddio'r ganolfan ailgylchu. Fodd bynnag, bydd angen ichi wneud cais am eithriad.

I wneud cais am eithriad, bydd angen ichi ddarparu'r canlynol:

  • Eich manylion
  • Math, model a rhif cofrestru'r cerbyd
  • Disgrifiad o addasiadau'r cerbyd
  • Llun o'ch cerbyd sy'n dangos yr addasiadau. Nid yw darparu lluniau'n orfodol, ond bydd o help inni wrth asesu eich cerbyd.

Ebostiwch yr tîm ailgylchu gyda'r gwybodaeth yma i AMGCAGCnewidiaddiau@sirgar.gov.uk

Pan fyddwn wedi cael eich cais bydd un o'n hymgynghorwyr ailgylchu mewn cysylltiad â chi i wirio bod eich cerbyd wedi'i addasu cyn y byddwch yn gallu defnyddio'r cyfleusterau. Efallai bydd angen iddynt ymweld â chi i gynnal gwiriadau ychwanegol.

Rhoddir hysbysiad eithrio i chi os caiff eich cais ei gymeradwyo. Bydd yr hysbysiad eithrio yn arddangos math, model a rhif cofrestru eich cerbyd, ac ni ellir ei ddefnyddio ar unrhyw gerbyd arall.

Bydd angen ichi arddangos yr hysbysiad eithrio yn eich cerbyd er mwyn gallu defnyddio'r cyfleusterau yn y ganolfan ailgylchu.

Ni fydd angen ichi adnewyddu eich hysbysiad eithrio ond os byddwch yn newid eich cerbyd a bod dal angen hysbysiad eithrio arnoch, bydd angen ichi ailymgeisio.