Eithriad i Hawlen yng Nghanolfan Ailgylchu

Diweddarwyd y dudalen ar: 13/01/2020

Coronafeirws (COVID-19)

Dim ond drwy apwyntiad y gellir ymweld â'r ganolfan ailgylchu ar gyfer defnydd hanfodol i waredu unrhyw wastraff y cartref sy'n peri risg i iechyd a diogelwch yn eich cartref.

Bydd yr apwyntiadau yn mynd yn fyw bob dydd Iau am 8.30am, gan ddechrau o ddydd Iau, 21 Mai.

Cyn trefnu apwyntiad, gofynnir i chi ystyried a allech ddefnyddio ein casgliadau deunydd ailgylchu/biniau, gwastraff swmpus neu'r gwasanaeth casglu gwastraff gardd.

Cofiwch barhau i edrych ar y dudalen newyddion i gael y wybodaeth ddiweddaraf. Gallwch hefyd ein dilyn ar Facebook a Twitter.

Nid oes angen hawlen ar dryciau / faniau sydd wedi'u haddasu i ddefnyddio'r ganolfan ailgylchu. Fodd bynnag, bydd angen ichi wneud cais am eithriad.

I wneud cais am eithriad, bydd angen ichi ddarparu'r canlynol:

  • Eich manylion
  • Math, model a rhif cofrestru'r cerbyd
  • Disgrifiad o addasiadau'r cerbyd
  • Llun o'ch cerbyd sy'n dangos yr addasiadau. Nid yw darparu lluniau'n orfodol, ond bydd o help inni wrth asesu eich cerbyd.

Ebostiwch yr tîm ailgylchu gyda'r gwybodaeth yma i AMGCAGCnewidiaddiau@sirgar.gov.uk

Pan fyddwn wedi cael eich cais bydd un o'n hymgynghorwyr ailgylchu mewn cysylltiad â chi i wirio bod eich cerbyd wedi'i addasu cyn y byddwch yn gallu defnyddio'r cyfleusterau. Efallai bydd angen iddynt ymweld â chi i gynnal gwiriadau ychwanegol.

Rhoddir hysbysiad eithrio i chi os caiff eich cais ei gymeradwyo. Bydd yr hysbysiad eithrio yn arddangos math, model a rhif cofrestru eich cerbyd, ac ni ellir ei ddefnyddio ar unrhyw gerbyd arall.

Bydd angen ichi arddangos yr hysbysiad eithrio yn eich cerbyd er mwyn gallu defnyddio'r cyfleusterau yn y ganolfan ailgylchu.

Ni fydd angen ichi adnewyddu eich hysbysiad eithrio ond os byddwch yn newid eich cerbyd a bod dal angen hysbysiad eithrio arnoch, bydd angen ichi ailymgeisio.