Ailgylchu / casgliadau biniau

Diweddarwyd y dudalen ar: 06/10/2021

Bydd eich bagiau ailgylchu glas a bagiau du eu casglu ar yr un dydd, ond am yn ail wythnos. Bydd eich gwastraff bwyd ei gasglu bob wythnos. Er mwyn eich helpu chi i ailgylchu, rydym yn darparu'r canlynol:

  • Bagiau glas, bin bwyd gwyrdd a chadi brown ar gyfer eich cegin, gyda bagiau leinio.
  • Ni fydd bagiau du yn cael eu darparu.

Cofiwch y cewch roi hyd at 3 bag du allan bob pythefnos, felly mae'n bwysicach nag erioed i ailgylchu.  Os ydych yn cael trafferth cadw at y terfyn oherwydd bod gennych wastraff cewynnau, gwastraff lludw neu os ydych yn deulu mawr o 6 neu fwy, gallwch wneud cais am gynnydd i'ch terfyn bagiau du.

Os oes gennych wastraff hylendid fel padiau anymatal, mae'r rhain yn cael eu casglu mewn bag porffor. Gallwch wneud cais ar-lein am ein gwasanaeth casglu gwastraff hylendid am ddim.

Ni fydd bagiau du / glas yn cael eu casglu o whilfiniau am resymau iechyd a diogelwch. Dylai preswylwyr dynnu'r bagiau o unrhyw whilfiniau cyn gosod y sbwriel/deunydd ailgylchu allan yn y man casglu. Byddwn ni'n casglu o finiau sbwriel cyffredin, cyhyd â bod y gwastraff mewn bagiau.