Ailgylchu / casgliadau biniau

Diweddarwyd y dudalen ar: 20/02/2020

Bydd eich bagiau ailgylchu glas a bagiau du eu casglu ar yr un dydd, ond am yn ail wythnos. Bydd eich gwastraff bwyd ei gasglu bob wythnos. Er mwyn eich helpu chi i ailgylchu, rydym yn darparu'r canlynol:

  • Bagiau glas, bin gwyrdd ar gyfer gwastraff bwyd â chadi brown ar gyfer eich cegin.
  • Ni fydd bagiau du yn cael eu darparu.

Cofiwch y cewch roi hyd at 3 bag du allan bob pythefnos, felly mae'n bwysicach nag erioed i ailgylchu. Os ydych chi'n ailgylchu popeth y gallwch ond rydych yn dal i gael anhawster o ran cadw at derfyn y bagiau du, gallech fod yn gymwys i wneud cais i gynyddu eich lwfans bagiau du. Cwblhewch ein ffurflen ar-lein i wneud cais i gynyddu eich lwfans bagiau du.

Cofiwch roi eich gwastraff allan cyn 6am ar ddiwrnod eich casgliad ac ar ôl 6pm ar y noson cyn y casgliad.

Ni fydd bagiau du / glas yn cael eu casglu o whilfiniau am resymau iechyd a diogelwch. Dylai preswylwyr dynnu'r bagiau o unrhyw whilfiniau cyn gosod y sbwriel/deunydd ailgylchu allan yn y man casglu. Byddwn ni'n casglu o finiau sbwriel cyffredin, cyhyd â bod y gwastraff mewn bagiau.