Ailgylchu / casgliadau biniau

Diweddarwyd y dudalen ar: 04/08/2022

Bydd eich bagiau ailgylchu glas a bagiau du eu casglu ar yr un dydd, ond am yn ail wythnos. Bydd eich gwastraff bwyd ei gasglu bob wythnos. Er mwyn eich helpu chi i ailgylchu, rydym yn darparu'r canlynol:

  • Bagiau glas, bin bwyd gwyrdd a chadi brown ar gyfer eich cegin, gyda bagiau leinio.
  • Ni fydd bagiau du yn cael eu darparu.

Cofiwch y cewch roi hyd at 3 bag du allan bob pythefnos, felly mae'n bwysicach nag erioed i ailgylchu.  Os ydych yn cael trafferth cadw at y terfyn edrychwch sut gallwch leihau eich gwastraff ac a ydych yn gymwys i gael eithriad.

Os oes gennych wastraff hylendid fel padiau anymatal, neu cewynnau plant, mae'r rhain yn cael eu casglu mewn bag porffor. Gallwch wneud cais ar-lein am ein gwasanaeth casglu gwastraff hylendid/cewynnau am ddim.

Ni fydd bagiau du / glas yn cael eu casglu o whilfiniau am resymau iechyd a diogelwch. Dylai preswylwyr dynnu'r bagiau o unrhyw whilfiniau cyn gosod y sbwriel/deunydd ailgylchu allan yn y man casglu. Byddwn ni'n casglu o finiau sbwriel cyffredin, cyhyd â bod y gwastraff mewn bagiau.