Bagiau du

Diweddarwyd y dudalen ar: 04/10/2021

Cesglir sbwriel cyffredinol y cartref - hynny yw sbwriel na ellir ei ailgylchu na'i gompostio mewn bagiau du. 

Cofiwch y cewch roi hyd at 3 bag du allan bob pythefnos, felly mae'n bwysicach nag erioed i ailgylchu.  Os ydych yn cael trafferth cadw at y terfyn oherwydd bod gennych wastraff cewynnau, gwastraff lludw neu os ydych yn deulu mawr o 6 neu fwy, gallwch wneud cais am gynnydd i'ch terfyn bagiau du.

Os oes gennych wastraff hylendid fel padiau anymatal, mae'r rhain yn cael eu casglu mewn bag porffor.  Gallwch wneud cais ar-lein am ein gwasanaeth casglu gwastraff hylendid am ddim. 

I sicrhau bod eich bagiau'n cael eu casglu:

  • Rhowch eich bagiau allan y noson cyn eich casgliad. 
  • Defnyddiwch fagiau du safonol eu maint.
  • Gofalwch nad yw'r bagiau'n rhy drwm - os oes gennych wastraff lludw cysylltwch â ni.
  • Os ydych yn cael gwared ar faw ci, sicrhewch ei fod wedi ei lapio'n dda a'i fod yn gymysg â mathau eraill o wastraff
  • Peidiwch â rhoi eich bagiau mewn whilfiniau. Ni chânt eu casglu am resymau iechyd a diogelwch. Byddwn ni'n casglu o finiau sbwriel cyffredin, cyhyd â bod y gwastraff mewn bagiau.
  • Peidiwch â rhoi batris mewn bagiau du, gan eu bod yn risg tân posibl.
  • Peidiwch â rhoi gwastraff gardd mewn bagiau du.
  • Peidiwch â rhoi gwastraff clinigol* mewn bagiau du.

*Ni all y gwastraff hwn fynd i'ch bagiau du ac mae'n rhaid iddo gael ei gasglu gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda. Os oes angen casglu'r math hwn o wastraff o'ch cartref, ewch i'w wefan neu ffoniwch 01269 845554.