Defnyddiwch eich bocs du i ailgylchu poteli a jariau gwydr. Mae hyn yn cynnwys:

Poteli gwydr, fel poteli cwrw, gwin a diodydd medal
Jariau gwydr, fel jariau bwydydd babanod a sawsiau
Poteli a jariau gwydr nad ydynt ar gyfer bwyd a diod, fel y rhai a ddefnyddir ar gyfer persawr, persawr eillio ac eli wyneb

Dim diolch:

Cerameg neu lestri
Gwydrau yfed
Gwydr fflat, fel cwarelau ffenestri
Drychau
Bylbiau golau
Gwydr coginio, fel Pyrex
Platiau microdon
Fasys
Poteli farnais ewinedd
Gwydr sydd wedi torri

Os oes angen cael gwared ar yr eitemau hyn, ewch â nhw i'ch canolfan ailgylchu agosaf i gael eu hailgylchu, neu lapiwch eitemau llai mewn papur newydd/papur cegin, cyn eu bagio nhw (er mwyn sicrhau nad yw'r criwiau'n cael dolur wrth eu casglu).