Banc poteli / ailgylchu

Diweddarwyd y dudalen ar: 29/08/2023

Mae gennym dros 120 o fannau ailgylchu llai ledled y Sir.  Mae biniau gwydr ychwanegol wedi disodli banciau can a phapur i ymateb i'r galw gan y cyhoedd.  Mewn rhai safleoedd, gallwch ailgylchu gwastraff arall megis eitemau trydan bach.

Caiff cynwysyddion eu gwacáu yn aml, ond yn achos rhai safleoedd, mae llawer yn eu defnyddio, felly os yw'r banciau'n llawn, ewch â'ch gwastraff adref. Peidiwch â gadael unrhyw eitemau ar y llawr ar y safleoedd gan mai tipio anghyfreithlon yw hwn a gallech dderbyn hysbysiad cosb benodedig.

Cliciwch ar y botwm i weld beth sy'n cael ei ailgylchu yn eich safle ailgylchu lleol.