Banc poteli / ailgylchu

Diweddarwyd y dudalen ar: 06/05/2020

Coronafeirws (COVID-19)

Bydd yr holl fanciau caniau a phapur yn ein canolfannau ailgylchu cymunedol yn cael eu newid i finiau gwydr ychwanegol o heddiw ymlaen (dydd Llun 20 Ebrill).

Bwriad y Cyngor yn ystod y flwyddyn ariannol hon oedd gwneud y newid hwn gan y gellir ailgylchu caniau a phapur wrth ymyl y palmant yn y bagiau ailgylchu glas.

Fodd bynnag, bydd y newidiadau bellach yn cael eu gweithredu yr wythnos hon gan fod cynnydd amlwg wedi bod mewn ailgylchu gwydr a'r galw am gyfleusterau ailgylchu gwydr mewn pentrefi a threfi ledled y sir o ganlyniad i gyfyngiadau yn ystod y pandemig Coronafeirws (COVID-19).

Rhoddir blaenoriaeth i'r safleoedd hynny lle mae gwasanaethau gwastraff a glanhau yn cofnodi cynnydd mewn gwydr sy'n cael ei dipio'n anghyfreithlon.

Mae preswylwyr yn cael eu hatgoffa i fynd â'u gwydr adref os bydd y biniau'n llawn gan fod unrhyw wydr sy'n cael ei adael ar y llawr yn cael ei ystyried fel tipio anghyfreithlon a gallech gael hysbysiad cosb benodedig.

Cofiwch ddilyn canllawiau'r Llywodraeth. Mae gan rai archfarchnadoedd fanciau poteli felly dylech ddefnyddio'r rhain os ydych yn siopa am fwyd hanfodol. Fel arall, dylech gadw'r holl wydr mewn man diogel nes i'r cyfyngiadau gael eu codi.

Cofiwch barhau i edrych ar y dudalen newyddion i gael y wybodaeth ddiweddaraf. Gallwch hefyd ein dilyn ar Facebook a Twitter.

Mae gennym dros 150 o fannau ailgylchu llai ledled y Sir lle gallwch fynd â gwydr, hen ddillad, caniau, papur ac eitemau trydan bach.  Cliciwch ar yr eicon i weld beth sy’n cael ei dderbyn yn eich banc ailgylchu lleol.

Os ydych yn gwybod am leoliad addas yn eich ardal i gadw biniau ailgylchu, ffoniwch 01267 234567 gyda'ch awgrymiadau, wedyn byddwn yn ystyried unrhyw safleoedd fydd yn cael eu cynnig.