Banc poteli / ailgylchu

Diweddarwyd y dudalen ar: 18/08/2020

Coronafeirws (COVID-19)

Dim ond drwy apwyntiad y gellir ymweld â'r ganolfan ailgylchu i waredu unrhyw wastraff y cartref. Gallwch ymweld unwaith y dydd. Rhaid archebu'r slotiau erbyn 2.30pm y diwrnod cyn eich apwyntiad.

Cyn trefnu apwyntiad, gofynnir i chi ystyried a allech ddefnyddio ein casgliadau deunydd ailgylchu/biniau, gwastraff swmpus neu'r gwasanaeth casglu gwastraff gardd.

Cofiwch barhau i edrych ar y dudalen newyddion i gael y wybodaeth ddiweddaraf. Gallwch hefyd ein dilyn ar Facebook a Twitter.

Mae gennym dros 150 o fannau ailgylchu llai ledled y Sir.  Mae biniau gwydr ychwanegol wedi disodli banciau can a phapur i ymateb i'r galw gan y cyhoedd.  Mewn rhai safleoedd, gallwch ailgylchu gwastraff arall megis eitemau trydan bach.

Caiff cynwysyddion eu gwacáu yn aml, ond yn achos rhai safleoedd, mae llawer yn eu defnyddio, felly os yw'r banciau'n llawn, ewch â'ch gwastraff adref. Peidiwch â gadael unrhyw eitemau ar y llawr ar y safleoedd gan mai tipio anghyfreithlon yw hwn a gallech dderbyn hysbysiad cosb benodedig.

Cliciwch ar y botwm i weld beth sy'n cael ei ailgylchu yn eich safle ailgylchu lleol.