Sbwriel heb ei gasglu

Diweddarwyd y dudalen ar: 24/01/2020

Os ydych am roi gwybod inni am sbwriel sydd heb ei gasglu arhoswch tan ar ôl 2yh ar eich diwrnod casglu er mwyn rhoi digon o gyfle i'r criwiau gwblhau'r casgliadau yn eich ardal.

Cyn rhoi gwybod am sbwriel heb ei gasglu gofalwch:

  • Eich bod wedi rhoi'r bag cywir allan ar yr wythnos gywir
  • Nad ydych wedi rhoi mwy na 3 bag du allan
  • Nad yw'r diwrnod casglu wedi newid yn dilyn gŵyl banc
  • Gosodwyd eich bagiau/bin bwyd allan i’w casglu cyn 6am.
  • Yn olaf, edrychwch i weld a yw sbwriel gweddill y stryd heb ei gasglu. Os nad ydyw, mae'n debygol bod yna broblemau o ran mynediad, tywydd garw neu gerbyd yn torri i lawr a bydd eich gwastraff yn cael ei gasglu o fewn y ddau ddiwrnod gwaith nesaf.

Os ydych wedi rhoi eich sbwriel/deunydd ailgylchu allan yn rhy hwyr ac wedi methu eich casgliad biniau, gallwch fynd â'ch bagiau du/glas i un o'n canolfannau ailgylchu lleol. Cofiwch i gofrestru i gael gwybodaeth ar ffurf negeseuon e-bost/negeseuon testun fel eich bod yn cael y manylion diweddaraf am newidiadau i'ch gwasanaeth dros wyliau banc.

Rhoi gwybod am finiau sydd heb eu casglu