Wernddu, Rhydaman
Canolfan Ailgylchu Gwastraff y Cartref Wernddu, Heol Trap, Wernddu, Rhydaman, Sir Gaerfyrddin, SA18 2NE

 • Amserau Agor
 • Sut i ddod o hyd i ni
Dydd Oriau agor yr Haf (Ebrill 1 - Medi 30) Oriau agor y gaeaf (Hydref 1 – Mawrth 31)
Dydd Llun 8.30am-6pm 8.30am - 4pm
Dydd Mawrth 8.30am-6pm 8.30am - 4pm
Dydd Mercher 8.30am-6pm 8.30am - 4pm
Dydd Iau 8.30am-6pm 8.30am - 4pm
Dydd Gwener 8.30am-6pm 8.30am - 4pm
Dydd Sadwrn 8.30am-6pm 8.30am - 4pm
Dydd Sul 8.30am-6pm 8.30am - 4pm

Mae'r safle ar gau ar Ddydd Nadolig, Dydd San Steffan a Dydd Calan. Noswyl Nadolig a Nos Galan 8.30am - 12pm

Gwybodaeth Ychwanegol

Mae'n bosibl y codir tâl am waredu rhai mathau o wastraff ar y safle hwn:

 • Offer diffodd tân a haenau cyfan o asbestos
 • Bwrdd plastr ac asbestos mewn bagiau - hyd at 3 o fagiau dwbl (bag oddi mewn i'r bag) am ddim a chodir tâl am fwy na hynny
 • Ni dderbynnir teiars a photeli nwy.
 • Mae Compost Hud Myrddin ar werth yma
 • Pa eitemau sy'n cael eu derbyn yn y safle hwn
 • Ni all ein canolfannau ailgylchu dderbyn gwastraff busnes

Didolwch eich gwastraff cyn dod ag ef.

O 7 Hydref ymlaen, os byddwch yn dod ag unrhyw fagiau du i’r ganolfan ailgylchu, bydd yn rhaid ichi eu hagor a rhoi unrhyw eitemau ailgylchadwy yn y bin cywir. Darllenwch ein cwestiynau cyffredin am fwy o wybodaeth.

Caiff gwiriadau preswylio eu gwneud, felly bydd angen i chi gael un o'r canlynol gyda chi i ddangos i'r swyddog wrth fynedfa'r safle:

 • Trwydded yrru
 • Eich Bil y Dreth Gyngor gyfredol
 • Bil cyfleustod, (heb fod yn hŷn na 3 mis)

Yn dibynnu ar y math o gerbyd rydych yn ei ddefnyddio, efallai y bydd angen i chi wneud cais am hawlen am ddim i ddefnyddio'r canolfannau ailgylchu.

Gwirio a oes angen hawlen arnoch  Gwneud cais am hawlen