Hendy-Gwyn
Canolfan Ailgylchu Gwastraff y Cartref Hendy-gwyn, Stryd y Gorllewin, Hendy-gwyn, Sir Gaerfyrddin, SA34 0AE

  • Amserau Agor
  • Sut i ddod o hyd i ni
Dydd Oriau agor yr Haf (Ebrill 1 - Medi 30) Oriau agor y gaeaf (Hydref 1 – Mawrth 31)
Dydd Llun 8.30am-6pm 8.30am - 4pm
Dydd Mawrth 8.30am-6pm 8.30am - 4pm
Dydd Mercher 8.30am-6pm 8.30am - 4pm
Dydd Iau 8.30am-6pm 8.30am - 4pm
Dydd Gwener 8.30am-6pm 8.30am - 4pm
Dydd Sadwrn 8.30am-6pm 8.30am - 4pm
Dydd Sul 8.30am-6pm 8.30am - 4pm

Mae'r safle ar gau ar Ddydd Nadolig, Dydd San Steffan a Dydd Calan. Noswyl Nadolig a Nos Galan 8.30am - 12pm. Yn ogystal, bydd y safle ar gau pan fo arwerthiant mawr yn cael ei gynnal yn y farchnad amaethyddol drws nesaf am resymau iechyd a diogelwch. Dyddiadau'r Arwerthiannau nesaf: Dydd Sadwrn 30 Mawrth, Dydd Sadwrn 27 Ebrill, Dydd Sadwrn 25 Mai.

Gwybodaeth Ychwanegol

Mae'n bosibl y codir tâl am waredu rhai mathau o wastraff ar y safle hwn:

  • Teiars, poteli nwy, offer diffodd tân a haenau cyfan o asbestos
  • Bwrdd plastr ac asbestos mewn bagiau - hyd at 3 o fagiau dwbl (bag oddi mewn i'r bag) am ddim a chodir tâl am fwy na hynny
  • Cyfyngiad o bedwar bag du
  • Cysylltwch â Cwm Environmental i gael rhagor o wybodaeth drwy ffonio 01267 225520 neu ewch i wefan Cwm Environmental.
  •  Mae Compost Hud Myrddin ar werth yma
  • Pa eitemau sy'n cael eu derbyn yn y safle hwn

Newidiadau Pwysig o 1 Ebrill 2019 ymlaen

Mae'r rhain yn cynnwys newidiadau i amserau agor, cerbydau gwaharddedig a gwiriadau preswyl.

fwy o wybodaeth