Tarfu ar gasgliadau gwastraff/ailgylchu

Diweddarwyd y dudalen ar: 06/06/2023

Rhyn anffodus ond yn anochel, mae amrywiaeth o faterion yn gallu effeithio ar ein gallu i ddarparu gwasanaethau casglu gwastraff. Mae’r rhain yn cynnwys bod y staff a’r cerbydau ar gael a hefyd anawsterau o ran mynediad. Rydym yn ymddiheuro’n ddiffuant pan fydd amharu ar y gwasanaethau ac yn ceisio ymateb cyn gynted â phosib.

Fel arfer mae casgliadau gwastraff yn digwydd rhwng 6am a 2pm, heblaw am y gwasanaeth gwastraff hylendid a chewynnau, a ddarperir fel arfer rhwng 7am a 3pm. Fodd bynnag, gall fod yna achlysuron pryd y byddwn yn gweithio y tu allan i'r oriau hyn.

 

Dyddiad Ardal wedi'i effeithio Math o wastraff wedi'i effeithio Rheswm Cyngor
05/06/23

Efailwen

Bagiau du Cerbyd wedi torri i lawr Gadewch eich gwastraff allan i ni ei gasglu yfory 06/06/23.
02/06/23

Derwydd

Ffairfach

Llandybie

Caebryn

Gwastraff hylendid a chewynnau Materion adnoddau Gadewch eich gwastraff allan i ni ei gasglu yfory 03/06/23.
02/06/23

Heol Gate

Cwmfferws

Llandybie

Llandeilo

Heol Bethlehem 

Gwynfe

Bagiau glas a gwastraff bwyd Materion adnoddau Gadewch eich gwastraff allan i ni ei gasglu yfory 03/06/23.
02/06/23

Betws

Gwastraff gardd Materion adnoddau Gadewch eich gwastraff allan i ni ei gasglu yfory 03/06/23.

 

Rhoi gwybod am finiau sydd heb eu casglu

Peidiwch â rhoi gwybod am gasgliad a fethwyd tan ar ôl 2pm oni bai mai gwastraff hylendid neu gewynnau ydyw, os felly arhoswch tan ar ôl 3pm. Mae hyn er mwyn rhoi digon o amser i'r criwiau fod wedi cwblhau eich ardal.