Barnardo’s
Uned A, Carregaman, Rhydaman, Sir Gaerfyrddin, SA18 3EH

  • Sut i ddod o hyd i ni
Dydd Amserau Agor
Dydd Llun
Dydd Mawrth
Dydd Mercher
Dydd Iau
Dydd Gwener
Dydd Sadwrn
Dydd Sul

Gwybodaeth Ychwanegol

  • Casglu AM DDIM o fewn 10 milltir i Rydaman YN UNIG
  • Celfi mawr a bach
  • Offer trydan bach
  • Rhaid eu bod mewn cyflwr da (h.y. gallu eu hailwerthu) 
  • DIM NWYDDAU GWYN (e.e. oergell, cwcer ac ati)

Gellir mynd â'r nwyddau i'r siop drwy drefniant ymlaen llaw YN UNIG.

EWCH I'R WEFAN