Sefydliad Prydeinig y Galon
Sefydliad Prydeinig y Galon Siop Celfi ac Offer Trydan Llanelli, 11-13 Stryd Vaughan, Llanelli, Sir Gaerfyrddin, SA15 3TS

Dydd Amserau Agor
Dydd Llun
Dydd Mawrth
Dydd Mercher
Dydd Iau
Dydd Gwener
Dydd Sadwrn
Dydd Sul

Gwybodaeth Ychwanegol

  • Casglu AM DDIM
  • Ar gael yng Nghaerfyrddin/Llandeilo/Rhydaman
  • Celfi mawr a bach
  • Offer trydan mawr a bach (gan gynnwys nwyddau gwyn)
  • Rhaid eu bod mewn cyflwr da (h.y. gallu eu hailwerthu)
  • Gellir mynd â'r nwyddau i'r siop drwy drefniant ymlaen llaw YN UNIG

EWCH I'R WEFAN