Y Groes Goch Brydeinig Llanelli
41 Stryd Stepney, Llanelli, SA15 3YB

Dydd Amserau Agor
Dydd Llun
Dydd Mawrth
Dydd Mercher
Dydd Iau
Dydd Gwener
Dydd Sadwrn
Dydd Sul

Gwybodaeth Ychwanegol

  • Casglu celfi sy'n gallu eu hailwerthu am ddim (yn ôl disgresiwn y gyrrwr) gan gynnwys matresi sydd â label diogelwch tân
  • Heb fod yn derbyn celfi neu eitemau mawr i'w gollwng yn y siop.  Ffoniwch i weld pa eitemau y gellir eu gadael. 

EWCH I'R WEFAN