Graffiti

Diweddarwyd y dudalen ar: 18/09/2019

Rydym yn gyfrifol am waredu graffiti o fannau cyhoeddus ac o adeiladau cyhoeddus. Hefyd rydym yn gweithio’n agos gyda Heddlu Dyfed-Powys i gael gwared ag unrhyw graffiti hiliol, rhywiaethol neu sarhaus cyn gynted â phosibl.

Gallwn estyn cyngor ynghylch cael gwared â graffiti sydd ar adeiladau preifat, a gallwn roi dyfynbrisiau am waith preifat i'r sawl sy'n gofyn am hynny.

Nid yw ein hoffer cael gwared â graffiti yn defnyddio cemegion niweidiol, gan ein bod yn gweithio mewn modd sy’n gydnaws â’r amgylchedd. Defnyddiwn ystod o dechnegau, gan amrywio o sebon a dŵr i ddefnyddio chwistrelliad mân o ddŵr ar y cyd â soda pobi. Rydym yn gwneud gwaith arbenigol o ran cael gwared â graffiti o furluniau, a hefyd rydym yn defnyddio paent atal-graffiti i ddiogelu gwaith celf cyhoeddus.

Yn ogystal byddwn yn cymryd camau ynghylch troseddau graffiti, a hynny naill ai trwy roi hysbysiad cosb benodedig i'r unigolyn oedd wedi achosi'r graffiti neu drwy ddwyn achos llys yn ei erbyn.

Rhoi gwybod am graffiti