Graffiti

Diweddarwyd y dudalen ar: 19/01/2023

Rydym yn gyfrifol am waredu graffiti o fannau cyhoeddus ac o adeiladau cyhoeddus. Hefyd rydym yn gweithio’n agos gyda Heddlu Dyfed-Powys i gael gwared ag unrhyw graffiti hiliol, rhywiaethol neu sarhaus cyn gynted â phosibl.

Yn ogystal byddwn yn cymryd camau ynghylch troseddau graffiti, a hynny naill ai trwy roi hysbysiad cosb benodedig i'r unigolyn oedd wedi achosi'r graffiti neu drwy ddwyn achos llys yn ei erbyn.

Rhoi gwybod am graffiti