Gwrthderfysgaeth

Diweddarwyd y dudalen ar: 15/02/2024

CONTEST yw'r enw a roddir ar Strategaeth Gwrthderfysgaeth Llywodraeth y DU ac fe'i rhannir i bedair elfen:

  • Ymlid (Pursue): i atal ymosodiadau terfysgol
  • Amddiffyn (Protect): cryfhau'r amddiffyniad cyffredinol yn erbyn ymosodiadau terfysgol
  • Atal (Prevent): i atal pobl rhag dod yn derfysgwyr a chefnogi eithafiaeth dreisgar
  • Paratoi (Prepare): lle na allwn atal ymosodiad, lleddfu ei effaith

Adroddwch i

Ydych chi'n poeni am rywun sy'n dangos arwyddion sy'n peri pryder i chi? Gallwch chi roi gwybod am unrhyw bryderon sydd gennych am berson bregus i unrhyw un o'r sefydliadau canlynol:

Os ydych chi am roi gwybod am weithgarwch terfysgol amheus ffoniwch 999 os ydych chi'n amau bod perygl uniongyrchol.  Ar gyfer pob gweithgaredd arall, ffoniwch y Llinell Gymorth Gwrthderfysgaeth ar 0800 789321 neu 101.