Gwrthderfysgaeth

Diweddarwyd y dudalen ar: 03/02/2020

CONTEST yw'r enw a roddir ar Strategaeth Gwrthderfysgaeth Llywodraeth y DU ac fe'i rhannir i bedair elfen:

  • Ymlid (Pursue): i atal ymosodiadau terfysgol
  • Amddiffyn (Protect): cryfhau'r amddiffyniad cyffredinol yn erbyn ymosodiadau terfysgol
  • Atal (Prevent): i atal pobl rhag dod yn derfysgwyr a chefnogi eithafiaeth dreisgar
  • Paratoi (Prepare): lle na allwn atal ymosodiad, lleddfu ei effaith

Adroddwch i