Llifogydd

Nid oes un corff unigol yn gyfrifol am reoli perygl llifogydd yn Sir Gaerfyrddin. O dan Ddeddf Rheoli Llifogydd a Dŵr 2010, daethom yn Awdurdod Llifogydd Lleol Arweiniol ac mae gofyn inni:

  • baratoi a chynnal strategaeth ar gyfer rheoli perygl llifogydd yn ein hardal, cydlynu safbwyntiau a gweithgarwch gyda chyrff lleol eraill a chymunedau drwy ymgynghori â’r cyhoedd a chraffu, a gwaith cynllunio;
  • cynnal cofrestr o asedau – sef nodweddion ffisegol sy’n cael effaith sylweddol ar lifogydd yn ein hardal;
  • ymchwilio i achosion o lifogydd lleol sylweddol a chyhoeddi canlyniadau ymchwiliadau o’r fath;
  • sefydlu cyrff cymeradwyo ar gyfer dylunio, adeiladu a gweithredu Systemau Draenio Cynaliadwy;
  • darparu cydsyniadau ar gyfer addasu, gwaredu neu ddisodli strwythurau neu nodweddion penodol ar gyrsiau dŵr arferol;
  • chwarae rôl arweiniol yn y gwaith o gynllunio at argyfyngau ac adfer yn dilyn achosion o lifogydd.

Yn ychwanegol at y dyletswyddau hyn, rydym hefyd yn ymgymryd â’r canlynol:

  • Rheoli asedau a chynlluniau uwchraddio
  • Archwilio draeniau
  • Gorfodi yn erbyn strwythurau anghyfreithlon mewn cyrsiau dŵr
  • Cynlluniau i ddiogelu’r arfordir

Diweddarwyd y dudalen ar: 15/02/2018