Strategaeth a Ffefrir (Ymgynghoriad Cyhoeddus Cyn Adneuo)

Diweddarwyd y dudalen ar: 13/12/2018

Mae’r Cyngor wedi cynhyrchu dogfen Strategaeth a Ffefrir Ddrafft ar gyfer CDLl Diwygiedig Sir Caerfyrddin. Mae’r ddogfen Strategaeth a Ffefrir Ddrafft yn amlinellu gweledigaeth y Cynllun, materion ac amcanion, lefel twf dewisedig a strategaeth ofodol ddewisedig. Mae’n nodi dau Safle Strategol a 19 Polisi Strategol.

Y Strategaeth a Ffefrir yw’r cyhoeddiad ffurfiol cyntaf yn y broses o baratoi CDLl. Bydd y Strategaeth a Ffefrir yn darparu fframwaith strategol i’r polisïau, cynigion a dyraniad datblygu mwy manwl yn y Cynllun Drafft Adneuo.

Mae’r Strategaeth a Ffefrir Ddrafft wedi ei chefnogi gan nifer o ddogfennau.  Mae'r rhain ar gael isod.

Mae’r ymgynghoriad ar y Strategaeth a Ffefrir Ddrafft a’r Gwahoddiad ar gyfer Safleoedd Tywod a Graean yn gorffen am 5pm ar Ddydd Gwener 8 Chwefror 2019.  Os hoffech gymryd rhan yn yr ymgynghoriadau hyn, gwelwch y dolenni isod.