Strategaeth a Ffefrir (Ymgynghoriad Cyhoeddus Cyn Adneuo)

Diweddarwyd y dudalen ar: 14/04/2022

Mae’r Cyngor wedi cynhyrchu dogfen Strategaeth a Ffefrir Ddrafft ar gyfer CDLl Diwygiedig Sir Caerfyrddin. Mae’r ddogfen Strategaeth a Ffefrir Ddrafft yn amlinellu gweledigaeth y Cynllun, materion ac amcanion, lefel twf dewisedig a strategaeth ofodol ddewisedig. Mae’n nodi dau Safle Strategol a 19 Polisi Strategol.

Y Strategaeth a Ffefrir yw’r cyhoeddiad ffurfiol cyntaf yn y broses o baratoi CDLl. Bydd y Strategaeth a Ffefrir yn darparu fframwaith strategol i’r polisïau, cynigion a dyraniad datblygu mwy manwl yn y Cynllun Drafft Adneuo.

Gorffennodd yr ymgynghoriad ynghylch y Strategaeth a Ffafrir Drafft a’r gwahoddiad i gyflwyno safleoedd Tywod a Graean am 5pm ar Ddydd Gwener 8 Chwefror 2019. Fe ystyrir yr ymatebion i’r ymgynghoriadau yn ystod paratoadau fersiwn adneuol y Cynllun.