Canllawiau Cynllunio Atodol (CCA)

Diweddarwyd y dudalen ar: 31/08/2023

Mae Canllawiau Cynllunio Atodol yn cael eu llunio i roi rhagor o fanylion am rai polisïau a chynigion penodol a nodir yng Nghynllun Datblygu Lleol Sir Gaerfyrddin. Maent yn helpu i sicrhau bod rhai polisïau a chynigion penodol yn cael eu deall yn well a'u rhoi ar waith yn fwy effeithiol. Gellir llunio Canllawiau Cynllunio Atodol ar ffurf: 

  • Cyfarwyddyd ynghylch pwnc penodol
  • Uwchgynlluniau
  • Canllawiau dylunio neu
  • Briffiau datblygu ardal  

Nid oes i'r Canllawiau Cynllunio Atodol yr un statws â'r polisïau cynllun datblygu mabwysiedig. Fodd bynnag, cyngor y Llywodraeth yw y ceir eu trin yn ystyriaeth o bwys wrth benderfynu ar geisiadau cynllunio. Cafodd y Canllawiau Cynllunio Atodol canlynol eu mabwysiadu ac ar gael i'w lawrlwytho: 

 

 *Noder: Ar hyn o bryd mae’r dogfennau hyn ond ar gael ar ffurf Drafft a dylid eu darllen ar y cyd â’r Adroddiad i’r Cyngor (Eitem agenda 9.2) wrth ddehongli eu cynnwys mabwysiedig.

Cynllunio