Hygyrchedd

Adborth a gwybodaeth gyswllt

Os oes arnoch angen gwybodaeth sydd ar y wefan hon mewn fformat gwahanol, fel dogfen PDF hygyrch, print bras, fformat hawdd ei ddarllen, recordiad sain neu Braille:

Byddwn yn ystyried eich cais ac yn cysylltu â chi cyn pen 10 diwrnod gwaith.

Rydym yn defnyddio Google Maps i ddangos cyfarwyddiadau i'n canolfannau gwasanaeth cwsmer, llyfrgelloedd, canolfannau dysgu i oedolion, ac ati. Os na allwch weld y mapiau ar ein gwefan, ffoniwch 01267 234567 neu anfonwch e-bost atom, galw@sirgar.gov.uk, am gyfarwyddiadau. Rhagor o wybodaeth am hygyrchedd Google Maps.