Hygyrchedd

Rhoi gwybod am broblemau hygyrchedd o ran y wefan hon

Rydym bob amser yn chwilio am ffyrdd o wella hygyrchedd y wefan hon. Os byddwch yn dod o hyd i unrhyw broblemau nad ydynt wedi'u rhestru ar y dudalen hon, neu os ydych yn credu nad ydym yn bodloni'r gofynion o ran hygyrchedd, anfonwch e-bost atom: digidol@sirgar.gov.uk.