Hygyrchedd

Beth rydym yn ei wneud i wella hygyrchedd

Rydym yn monitro ein gwefan gan ddefnyddio Silktide ac yn defnyddio hwn i nodi a datrys unrhyw broblemau hygyrchedd. Rydym yn ymateb i'r holl adborth a byddwn yn mynd i'r afael ag unrhyw broblemau hygyrchedd a godir. Os yw'r broblem yn ymwneud â system trydydd parti, byddwn yn cysylltu â'r cyflenwr ac yn gofyn iddo ddatrys y broblem hygyrchedd.