• Dewiswch iaith
  • English
  • Cymraeg

Ennill cymhwyster proffesiynol

Fel rhan o’ch datblygiad proffesiynol parhaus, byddwn yn eich cynorthwyo i gyflawni Diploma Ôl-raddedig mewn Arfer Proffesiynol neu gymhwyster proffesiynol perthnasol.

Cysylltwch â ni

Os oes gennych gwestiwn am un o'n swyddi i raddedigion neu'r Rhaglen i Raddedigion, cysylltwch â ni.

LD@Sirgar.gov.uk

Hwb Gofynnwch gwestiwn