1 Rhodfa Cowell
1 Rhodfa Cowell Llanelli SA15 1YL

Offers in the Region of £10,000 per annum

  • lluniau
  • map
Floor plan

Manylion Allweddol

  • Uned defnydd A1 ar y llawr gwaelod ­ Arwynebedd gros o 143m2 (1539 troedfedd sgwâr) ­ Lleoliad ardderchog yng Nghanol Tref Llanelli

Manylion Allweddol

Mae 1 Rhodfa Cowell un uned adwerthu ddeniadol ac eang sydd â thu blaen ar ddwy ochr ar y llawr gwaelod, mewn man amlwg, wrth fynedfa Marchnad Dan Do Llanelli a Chanolfan Siopa Sant Elli.

Mae'r eiddo'n cynnwys ardal fanwerthu o tua 74.5 m2, gyda swyddfeydd a ystafell staff/cegin.

Yn sgil cael cymorth ariannol gan Lywodraeth Cymru, mae'r Cyngor wedi mynd ati i gaffael eiddo gwag ac eiddo sy'n cael ei danddefnyddio yng nghanol y dref. Drwy annog defnydd cymysg mewn canol trefi gan gynnwys gofod manwerthu hyblyg, a llety preswyl ar y llawr uchaf, mae'r Cyngor yn helpu i hyrwyddo amgylchedd o ansawdd uchel sy'n ddeniadol ac i gymysgedd o bobl. Mae nifer o eiddo gwag yn cael eu defnyddio unwaith eto ac mae cyfanswm o dros £18 miliwn yn cael ei fuddsoddi yng nghanol y dref drwy adfywio eiddo.