Yn achos ymgeiswyr sydd angen ein nawdd ar gyfer cais Llwybr Gweithwyr Medrus, rhaid iddynt fodloni’r meini prawf cymhwysedd a bennir gan Lywodraeth y DU o dan y system ar sail pwyntiau. Cyn cyflwyno cais am y swydd wag, dylech wirio a yw’r rôl yn bodloni’r meini prawf cymhwysedd yn y canllawiau Llwybr Gweithwyr Medrus a ddarperir gan Lywodraeth y DU.

Sylwch fod gennym rwymedigaeth gyfreithiol i ystyried gweithwyr ar gyfer cyflogaeth arall addas, felly bydd gweithwyr presennol sydd wedi'u cofrestru ar ein Cronfa Dalent Adleoli yn cael eu hystyried yn gyntaf.

Gofynnir ichi ddarllen y nodiadau ynghylch Sut i ymgeisio ac ar ôl ichi ddod o hyd i’r swydd berffaith, ewch ati i gwblhau a chyflwyno ffurflen gais ar-lein. Os oes gennych unrhyw ymholiadau, ewch i’n tudalen Cwestiynau cyffredin.

PWYSIG: Bydd eich cais yn cau ar ôl 30 munud – mae hyn am resymau diogelwch. Cofiwch gadw eich cais yn rheolaidd er mwyn osgoi colli unrhyw wybodaeth.


Trefnu yn ôl: |

Hidlo yn ôl:

Athro/Athrawes - Ysgol Gwenllian

Cyflog: £28,866 - £44,450 (MPS2 - UPS3)

Swydd dros dro - amser llawn

Dyddiad cau: 24/04/2023

Mae Pennaeth a Llywodraethwyr yr ysgol lwyddiannus hon yn dymuno penodi athro / athrawes arbennig. Rhaid i'r ymgeisydd llwyddiannus fod yn ymarferydd addysgu rhagorol, brwdfrydig a chynnal disgwyliadau uchel o'r hyn y gall pob disgybl gyflawni.

Gwneud cais am y swydd hon

Goruchwylydd Amser Cinio - Ysgol Pontyberem

Cyflog: £21,068 - £21,259 (Gradd A) yn cynnwys 4% pro-rata

Cyflog: £10.92 - £11.01 (Gradd A) yn cynnwys 4% pro-rata

Swydd barhaol - yn ystod y tymor yn unig

Dyddiad cau: 14/04/2023

Gwahoddir ceisiadau am Oruchwylydd amser cinio I weithio 6 awr ac 15 munud yr wythnos o 11:45 - 1:00yp. Am drafodaeth anffurfiol cysylltwch â Indeg Griffiths ar 01269870306 - Indeg.griffiths@pontyberem.ysgolccc.cymru

Gwneud cais am y swydd hon

Gweithiwr Cymdeithasol

Cyflog: £34,723 - £38,296 (Gradd I) *ynghyd ag atodiad y farchnad

Swydd barhaol - amser llawn

Dyddiad cau: 09/04/2023

Ydych chi eisiau gwneud gwahaniaeth gwirioneddol i gywyddau plant a phobl ifanc? Rydym yn chwilio am Weithwyr Cymdeithasol cofrestredig sydd â chymwysterau addas (gradd mewn Gwaith Cymdeithasol, Dip Sw, CQSW) i ymuno a Thîm Gofal Plant sydd wedi’i hen sefydlu yn y Sir.

Gwneud cais am y swydd hon

Cynorthwydd Addysgu Lefel 1 - Ysgol Gymunedol Trimsaran

Cyflog: £21,259 - £21,644 (Gradd B) yn cynnwys 4% pro-rata

Swydd dros dro - yn ystod y tymor yn unig

Dyddiad cau: 18/04/2023

Mae’r Llywodraethwyr yn dymuno penodi cynorthwyydd ymroddgar a phrofiadol i weithio gyda disgyblion yng Nghyfnod Sylfaen/CA2 yr ysgol. Am sgwrs anffurfiol cysylltwch â Steffan Jones ar 01554 810670 / admin@trimsaran.ysgolccc.cymru

Gwneud cais am y swydd hon

Gweithiwr Cymdeithasol

Cyflog: £34,723 - £38,296 (Gradd I) *ynghyd ag atodiad y farchnad

Swydd dros dro - amser llawn

Dyddiad cau: 02/04/2023

Ydych chi eisiau gwneud gwahaniaeth gwirioneddol i gywyddau plant a phobl ifanc? Rydym yn chwilio am Weithwyr Cymdeithasol cofrestredig sydd â chymwysterau addas (gradd mewn Gwaith Cymdeithasol, Dip Sw, CQSW) i ymuno a Thîm Gofal Plant sydd wedi’i hen sefydlu yn y Sir.

Gwneud cais am y swydd hon

Cynorthwy-ydd Cwsmeriaid Llesiant Delta

Cyflog: £23,301 - £24,158 (Gradd D) yn cynnwys 8% pro-rata

Swydd dros dro - amser llawn

Dyddiad cau: 06/04/2023

Mae'r Llesiant Delta yn darparu gwasanaeth trafod galwadau/cyswllt 24x7 amlswyddogaeth ar draws de-orllewin Cymru. Rydym yn chwilio am unigolion hyblyg, cryf eu cymhelliant, a fydd yn rhagori wrth weithio fel rhan allweddol o dîm sy'n darparu gwasanaethau hollbwysig.

Gwneud cais am y swydd hon

Goruchwylydd Brecwast - Uned Myrddin

Cyflog: £21,068 - £21,259 (Gradd A) yn cynnwys 4% pro-rata

Cyflog: £10.92 - £11.01 (Gradd A) yn cynnwys 4% pro-rata

Swydd barhaol - yn ystod y tymor yn unig

Dyddiad cau: 06/04/2023

Rydym yn chwilio am rywun i oruchwylio disgyblion, gweini brecwast a dyletswyddau ystafell fwyta gyffredinol, i gynnwys glanhau a chlirio byrddau. Mae’r swydd hon yn amodol ar wiriad Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS).

Gwneud cais am y swydd hon

Cynorthwyydd Brecwast - Ysgol Myrddin

Cyflog: £21,068 - £21,259 (Gradd A) yn cynnwys 4% pro-rata

Cyflog: £10.92 - £11.01 (Gradd A) yn cynnwys 4% pro-rata

Swydd barhaol - yn ystod y tymor yn unig

Dyddiad cau: 06/04/2023

Rydym yn chwilio am rywun i baratoi a gweini brecwast, a dyletswyddau cyffredinol y gegin a'r ystafell fwyta, i gynnwys gosod a chlirio byrddau, golchi llestri, dyletswyddau cegin a glanhau eraill.

Gwneud cais am y swydd hon

Yn dangos 8 allan o 114 swyddi