Yn achos ymgeiswyr sydd angen ein nawdd ar gyfer cais Llwybr Gweithwyr Medrus, rhaid iddynt fodloni’r meini prawf cymhwysedd a bennir gan Lywodraeth y DU o dan y system ar sail pwyntiau. Cyn cyflwyno cais am y swydd wag, dylech wirio a yw’r rôl yn bodloni’r meini prawf cymhwysedd yn y canllawiau Llwybr Gweithwyr Medrus a ddarperir gan Lywodraeth y DU.

Sylwch fod gennym rwymedigaeth gyfreithiol i ystyried gweithwyr ar gyfer cyflogaeth arall addas, felly bydd gweithwyr presennol sydd wedi'u cofrestru ar ein Cronfa Dalent Adleoli yn cael eu hystyried yn gyntaf.

Gofynnir ichi ddarllen y nodiadau ynghylch Sut i ymgeisio ac ar ôl ichi ddod o hyd i’r swydd berffaith, ewch ati i gwblhau a chyflwyno ffurflen gais ar-lein. Os oes gennych unrhyw ymholiadau, ewch i’n tudalen Cwestiynau cyffredin.

PWYSIG: Bydd eich cais yn cau ar ôl 30 munud – mae hyn am resymau diogelwch. Cofiwch gadw eich cais yn rheolaidd er mwyn osgoi colli unrhyw wybodaeth.

Mae pob swydd (Graddau A pwynt 1 – Gradd O pwynt 55) yn destun Dyfarniad Cyflog o 01/04/2022. 


Trefnu yn ôl: |

Hidlo yn ôl:

Gorchwylydd Brecwast - Ysgol Parc Waundew

Cyflog: £19,100 - £19,257 (Gradd A) *Yn Cynnwys Atodiad Cyflog Byw a 4% (pro-rata)

Swydd barhaol - yn ystod y tymor yn unig

Dyddiad cau: 14/10/2022

Rydym yn chwilio am rywun i oruchwylio disgyblion, gweini brecwast a dyletswyddau ystafell fwyta gyffredinol, i gynnwys glanhau a chlirio byrddau. Mae’r swydd hon yn amodol ar wiriad Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS).

Gwneud cais am y swydd hon

Gofalwr/Cynorthwy-ydd

Cyflog: £19,100 - £19,650 (Gradd C) pro-rata

Swydd barhaol - rhan-amser

Dyddiad cau: 20/10/2022

Mae llyfrgell Rhydaman am benodi gofalwr / cynorthwyydd amlbwrpas i ymuno â'n tîm cyfeillgar. Am drafodaeth anffurfiol cysylltwch â Janet Lewis - 01269 598362 - JanetLewis@sirgar.gov.uk

Gwneud cais am y swydd hon

Goruchwylydd Amser Cinio - Uned Arbennig Myrddin

Cyflog: £19,100 - £19,257 (Gradd A)*Yn Cynnwys Atodiad Cyflog Byw a 4% (pro-rata)

Swydd barhaol - yn ystod y tymor yn unig

Dyddiad cau: 14/10/2022

I gynorthwyo i weini prydau bwyd i blant ag anghenion addysgol dwys/difrifol ac Awtisitiaeth. I lanhau a chlirio byrddau. I oruchwylio’r plant amser chwarae boed tu allan neu tu fewn. Am drafodaeth anffurfiol cysylltwch â Ceri Lilly - 01267 235655 / lillyc@hwbcymru.net

Gwneud cais am y swydd hon

Cynorthwy-ydd Brecwast - Ysgol Model

Cyflog: £19,100 - £19,257 (Gradd A) *Yn Cynnwys Atodiad Cyflog Byw a 4% (pro-rata)

Swydd barhaol - yn ystod y tymor yn unig

Dyddiad cau: 14/10/2022

Rydym yn chwilio am rywun i baratoi a gweini brecwast, a dyletswyddau cyffredinol y gegin a'r ystafell fwyta, i gynnwys gosod a chlirio byrddau, golchi llestri, dyletswyddau cegin a glanhau eraill.

Gwneud cais am y swydd hon

Cynorthwy-ydd Ystafell Fwyta - Ysgol Drefach

Cyflog: £19,100 - £19,257 (Gradd A) *Yn Cynnwys Atodiad Cyflog Byw a 4% (pro-rata)

Swydd barhaol - rhan-amser

Dyddiad cau: 14/10/2022

Rydym yn chwilio am unigolyn i weini prydau bwyd yn ogystal â chyflawni dyletswyddau cyffredinol yn y gegin a'r ystafell fwyta i gynnwys gosod a chlirio byrddau, golchi llestri ac offer. Bydd gwiriad Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS) yn ofynnol ar gyfer y swydd hon.

Gwneud cais am y swydd hon

Cynorthwy-ydd Arlwyo - Ysgol Llechyfedach

Cyflog: £19,100 - £19,257 (Gradd A) *Yn Cynnwys Atodiad Cyflog Byw a 4% (pro-rata)

Swydd barhaol - rhan-amser

Dyddiad cau: 14/10/2022

Rydym yn chwilio am uniogolion i gynorthwyo i baratoi a gweini prydau bwyd. Dyletswyddau cyffredinol y gegin a'r ystafell fwyta, i gynnwys gosod a chlirio byrddau, golchi llestri ac offer, a dyletswyddau cegin a glanhau eraill.

Gwneud cais am y swydd hon

Cynorthwy-ydd Arlwyo - Ysgol Myrddin

Cyflog: £19,100 - £19,257 (Gradd A) *Yn Cynnwys Atodiad Cyflog Byw a 4% (pro-rata)

Swydd barhaol - rhan-amser

Dyddiad cau: 14/10/2022

Rydym yn chwilio am uniogolion i gynorthwyo i baratoi a gweini prydau bwyd. Dyletswyddau cyffredinol y gegin a'r ystafell fwyta, i gynnwys gosod a chlirio byrddau, golchi llestri ac offer, a dyletswyddau cegin a glanhau eraill.

Gwneud cais am y swydd hon

Goruchwylydd Brecwast -Ysgol Gorslas

Cyflog: £19,100 - £19,257 (Gradd A) *Yn Cynnwys Atodiad Cyflog Byw a 4% (pro-rata)

Swydd barhaol - yn ystod y tymor yn unig

Dyddiad cau: 14/10/2022

Rydym yn chwilio am rywun i oruchwylio disgyblion, gweini brecwast a dyletswyddau ystafell fwyta gyffredinol, i gynnwys glanhau a chlirio byrddau. Bydd gwiriad Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS) yn ofynnol ar gyfer y swydd hon.

Gwneud cais am y swydd hon

Yn dangos 8 allan o 117 swyddi