Yn achos ymgeiswyr sydd angen ein nawdd ar gyfer cais Llwybr Gweithwyr Medrus, rhaid iddynt fodloni’r meini prawf cymhwysedd a bennir gan Lywodraeth y DU o dan y system ar sail pwyntiau. Cyn cyflwyno cais am y swydd wag, dylech wirio a yw’r rôl yn bodloni’r meini prawf cymhwysedd yn y canllawiau Llwybr Gweithwyr Medrus a ddarperir gan Lywodraeth y DU.

Sylwch fod gennym rwymedigaeth gyfreithiol i ystyried gweithwyr ar gyfer cyflogaeth arall addas, felly bydd gweithwyr presennol sydd wedi'u cofrestru ar ein Cronfa Dalent Adleoli yn cael eu hystyried yn gyntaf.

Gofynnir ichi ddarllen y nodiadau ynghylch Sut i ymgeisio ac ar ôl ichi ddod o hyd i’r swydd berffaith, ewch ati i gwblhau a chyflwyno ffurflen gais ar-lein. Os oes gennych unrhyw ymholiadau, ewch i’n tudalen Cwestiynau cyffredin.

PWYSIG: Bydd eich cais yn cau ar ôl 30 munud – mae hyn am resymau diogelwch. Cofiwch gadw eich cais yn rheolaidd er mwyn osgoi colli unrhyw wybodaeth.

Mae pob swydd (Graddau A pwynt 1 – Gradd O pwynt 55) yn destun Dyfarniad Cyflog o 01/04/2022. 


Trefnu yn ôl: |

Hidlo yn ôl:

Hyfforddwr Datblygu - Canolfan Hamdden Dyffryn Aman

Cyflog: £20,444 - £23,484 (Gradd E) pro-rata

Swydd barhaol - rhan-amser

Dyddiad cau: 28/10/2022

Rydym yr un mor angerddol am ein pobl ag yr ydym am annog pawb i fod yn gorfforol egnïol a mwynhau'r manteision iechyd sy'n deillio o fabwysiadu'r ffordd hon o fyw. I gael sgwrs anffurfiol am y swydd, cysylltwch â Penny John-Pearse am pjohn-pearse@sirgar.gov.uk.

Gwneud cais am y swydd hon

Gweithiwr Cymdeithasol (Maethu)

Cyflog: £32,798 - £36,371 (Gradd I)

Swydd barhaol - amser llawn

Dyddiad cau: 25/10/2022

Ydych chi'n meddu ar yr ymrwymiad a'r cymhelliant i gefnogi a datblygu rôl gofalwr maeth? Rydym yn chwilio am Weithiwr Cymdeithasol cymwys a chofrestredig (gradd mewn gwaith cymdeithasol, Dip Sw, CQSW) i ymuno â Gwasanaeth Maethu ledled y sir sydd wedi hen ennill ei blwyf.

Gwneud cais am y swydd hon

Gweithiwr Ieuenctid Arweiniol Ysgol

Cyflog: £25,927 - £30,095 (Gradd G)

Swydd dros dro - amser llawn

Dyddiad cau: 25/10/2022

Rydym yn awyddus i benodi person brwdfrydig, hunan-ysgogol i ddarparu cefnogaeth bersonol wedi’I thargedu mewn Ysgol Maes Y Gwendraeth ac yn y gymuned ar gyfer plant a phobl ifanc 10-18 oed yn bennaf a’u teuluoedd.

Gwneud cais am y swydd hon

Gweithiwr Cymorth Cyfiawnder Ieuenctid

Cyflog: £22,571 - £26,446 (Gradd F)

Swydd barhaol - amser llawn

Dyddiad cau: 25/10/2022

Rydym am gyflogi Gweithiwr Cymorth Cyfiawnder Ieuenctid i ymuno â thîm sefydledig, sydd â disgwyliadau uchel o ran safon y gwaith i'w wneud gyda phlant a phobl ifanc sy'n agored i'r System Cyfiawnder Ieuenctid.

Gwneud cais am y swydd hon

Cynorthwydd Addysgu Lefel 1 - Ysgol Parcyrhun

Cyflog: £19,257 - £19,642 (Gradd B) yn cynnwys 4% pro-rata

Swydd dros dro - yn ystod y tymor yn unig

Dyddiad cau: 14/10/2022

Rydym yn chwilio am gynorthwy-ydd Addysgu Lefel 1(Cytundeb blwyddyn). Fe fydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gweithio fel rhan o dîm gweithgar a hapus Ysgol Parcyrhun. Bydd gwiriad gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd yn ofynnol ar gyfer y swydd hon.

Gwneud cais am y swydd hon

Gweithiwr Cymdeithasol (Maethu)

Cyflog: £32,798 - £36,371 (Gradd I)

Swydd dros dro - amser llawn

Dyddiad cau: 18/10/2022

Ydych chi'n meddu ar yr ymrwymiad a'r cymhelliant i gefnogi a datblygu rôl gofalwr maeth? Rydym yn chwilio am Weithiwr Cymdeithasol cymwys a chofrestredig (gradd mewn gwaith cymdeithasol, Dip Sw, CQSW) i ymuno â Gwasanaeth Maethu ledled y sir sydd wedi hen ennill ei blwyf.

Gwneud cais am y swydd hon

Gweithiwr Cymdeithasol Banc (Gwasanaethau Plant)

Cyflog: £32,798 - £32,798 (Gradd I) *pro-rata

Cyflog: £17.00 (Gradd I) *pro-rata

Achlysurol

Dyddiad cau: 30/10/2022

Ydych chi'n chwilio am gyfle gwaith hyblyg i gyd-fynd â'ch ffordd o fyw? Rydym yn datblygu cronfa o Weithwyr Cymdeithasol i weithio yn ei Dimau Gwaith Cymdeithasol amrywiol. Mae hwn yn gyfle delfrydol os ydych yn Weithiwr Cymdeithasol cymwysedig profiadol

Gwneud cais am y swydd hon

Gweithiwr Cymdeithasol Banc (Gwasanaethau Oedolion)

Cyflog: £32,798 - £32,798 (Gradd I) *pro-rata

Achlysurol

Dyddiad cau: 30/10/2022

Ydych chi'n chwilio am gyfle gwaith hyblyg i gyd-fynd â'ch ffordd o fyw? Mae hwn yn gyfle delfrydol os ydych yn Weithiwr Cymdeithasol cymwysedig profiadol sy'n chwilio am hyblygrwydd i gael cydbwysedd o ran eich bywyd a gwaith.

Gwneud cais am y swydd hon

Yn dangos 8 allan o 102 swyddi