1 Rhodfa Stepney
1 Rhodfa Stepney, Llanelli, SA15 1YN.

Offers in the Region of £25,000 per annum

Manylion Allweddol

Wedi'i leoli'n ganolog yng nghanol y dref, mae 1 Rhodfa Stepney mewn safle amlwg yng nghanol canolfan fanwerthu Llanelli. Mae'r uned yn wynebu canol y dref gan gysylltu â Chanolfan Siopa Sant Elli a Marchnad Dan Do Llanelli. Ymhlith y meddianwyr sy'n agos i'r uned mae Rowberry, Boots, Wilkos, Asda, Greggs, Santander, Halifax a Lloyds Bank.

Yn fewnol mae ardal fanwerthu llawr gwaelod eang gyda ffryntiad mewnol o tua 15m gyda ffenestri arddangos. I'r cefn mae mynediad i'r llawr uchaf a'r gofod cylchdroi. Mae'r llawr uchaf yn cynnwys swyddfa, ystafell storio, ardal gylchdroi fawr, toiledau i ddynion a menywod ynghyd ag ystafell/cegin staff.

Adfywio canol trefi

Yn sgil cael cymorth ariannol gan Lywodraeth Cymru, mae'r Cyngor wedi mynd ati i gaffael eiddo gwag ac eiddo sy'n cael ei danddefnyddio yng nghanol y dref. Drwy annog defnydd cymysg mewn canol trefi gan gynnwys gofod manwerthu hyblyg, a llety preswyl ar y llawr uchaf, mae'r Cyngor yn helpu i hyrwyddo amgylchedd o ansawdd uchel sy'n ddeniadol ac i gymysgedd o bobl. Mae nifer o eiddo gwag yn cael eu defnyddio unwaith eto ac mae cyfanswm o dros £18 miliwn yn cael ei fuddsoddi yng nghanol y dref drwy adfywio eiddo.