Cyfle Am Ddatblygiad Preswyl
Tir Yng Ngorllewin Caerfyrddin Ffordd Pendre, Caerfyrddin, Sir Gaerfyrddin, SA31 3BW.

Manylion Allweddol

     Tua 8.4 erw (3.40 hectar) o dir datblygu           preswyl

  • Rhan o safle strategol Gorllewin Caerfyrddin sy’n cynnwys dyraniad ar gyfer 1,100 o gartrefi, ysgol newydd a defnydd ar gyfer cyflogaeth
  • O fewn 2 filltir i Ganol Tref Caerfyrddin
  • Cyswllt hwylus i’r A40, yr A48 a’r M4
  • Gofyniad i’r datblygwr ddarparu 24 preswylfa i’w prynu gan Gyngor Sir Caerfyrddin pan maent yn barod, yn unol â’r fanyleb ofynnol
  • Mae Cyngor Sir Caerfyrddin yn cynnal ymarfer caffael Cystadleuol gyda Negodi i weithio mewn partneriaeth â’r Awdurdod, er mwyn cyflawni cynllun preswyl, sy’n diwallu anghenion y gymuned leol. Mae rhagor o fanylion ar gael yn:

https://www.sell2wales.gov.wales   “Land at Carmarthen West – Residential Development Opportunity” https://www.sell2wales.gov.wales/search/show/search_view.aspx?ID=JAN423987

  • Y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno Holiaduron Cyn-gymhwyso yw dydd Llun 13eg Chwefror 2023 am 2:00pm
  • Pob ymholiad i'w wneud drwy'r cyfleuster negeseuon o fewn porth eDendroCymru. https://etenderwales.bravosolution.co.uk  (Cod Prosiect 44006, Cod PQQ 33330)