Tir Datblygiad Preswyl ym Mhant Bryn Isaf
Tir Datblygiad Preswyl Residential Development Land, Pant Bryn Isaf, Llwynhendy, SA14 9EJ.

Offers in the region of £65,000

  • map
Dan
gynnig
Floor plan

Manylion Allweddol

Hen faes chwarae wedi'i leoli yn ystâd Bryn Isaf, Llwynhendy. Mae'r safle, sydd tua 0.08 hectar (0.21 erw), yn agos at amwynderau lleol, gan gynnwys Ysgol Gynradd Llwynhendy a nifer o siopau lleol. Mae'r safle o fewn 1.6 milltir i Barc Adwerthu Trostre, o fewn 2 filltir o ffyrdd cyswllt i Abertawe a 5 milltir o goridor yr M4. Mae gan y safle ganiatâd cynllunio amlinellol ar gyfer un annedd (Cyfeirnod cynllunio PL/02602) a roddwyd ar 24/02/2022. Gellir gweld y safle yn ystod oriau busnes ar eich menter eich hun. Sylwch nad oes rheidrwydd ar CSC i dderbyn y cynnig uchaf nac unrhyw gynnig.