Ar Werth - Tir ger 6 Pant Y Brwyn Ystradowen
Tir ger, 6 Pant Y Brwyn Ystradowen SA9 2YF.

Offers in the region of £50,000

Manylion Allweddol

  • Cyfle am Ddatblygiad Preswyl
  • Arwynebedd y safle tur 0.5 erw
  • Lleoliad yn y Pentref
  • Gwahoddir cynigion oddeutu £50,000

Mae’r safle ym mhentref Ystradwoen, ac yn gyfleus ar gyfer y ganolfan gymunedol a nifer o diroedd hamdden. Mae’r pentref hefyd yn elwa ar fod yn agos i Barc Natur Ynys Dawela.

Mae Ystradowen yn bentref bach yng Nghwm Twych ar ffin ddwyreiniol Sir Gaerfyrddin. Sai far ffin orllewinol Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, 3 milltir I’r gogledd o Gwm Tawe ac wrth droedd y Mynydd Du.

Cynllunio

Mae copi o’r Caniatâd Cynllunio blaenoral gael ar gais neu fel arall ewch i'n porth cynllunio: Rhif Cyfeirnod: E/29083

Costau Cyfreithio

Bydd pob parti’n gyfrifol am ei gostau cyfreithiol ei hun yn sgil y trafodiad masnachol hwn.

Daliadaeth

Rhydd-ddeilliadaeth âmeddiant gwag.