Cyfle am Ddatblygiad Preswyl Pencrug, Llandeilo
Pencrug Llandeilo Sir Gaerfyrddin SA19 6RZ

Offers invited

Manylion Allweddol

Mae'r tir yn cynnwys tua 1.38 hectar(3.43 erw) o dir datblygu maes glas o fewn terfynau aneddiadau Llandeilo. 

Cyfle am ddatblygiad preswyl gyda lwfans tybiannol/dangosol o 27 o unedau tai.

Mae'r tir ar hyn o bryd wedi'i orchuddio a phorfa ac yn cael ei ddefnyddio at ddibenion pori. 

Mae'r safle ar dir sy'n goleddu ac yn draenio'n dda ger Parc Pencrug.