Swyddfa yng Nghanolfan Fenter Y Goleudy
Uned 5 Canolfan Fenter Y Goleudy Dafen Llanelli SA14 8LQ

£8,990 per annum

Manylion Allweddol

Mae Canolfan Fenter y Goleudy yn adeilad swyddfa modern o safon uchel sydd wedi’i leoli’n ddelfrydol ym mhentre Dafen, Llanelli, tua 5 munud o Gyffordd 48 traffordd yr M4.

Mae'r eiddo sydd ar gael ar hyn o bryd yn cynnwys un swyddfa ar lawr gwaelod yr adeilad sy'n elwa o wres canolog nwy, aerdymheru, a chyflenwad trydan is-fesurydd.

Daw'r eiddo gyda mynediad i'r ceginau cymunedol a'r cyfleusterau toiled, ac mae'r ffi rhentu yn cynnwys defnydd am ddim o'r ystafelloedd cynadledda a chyfarfod (yn amodol ar argaeledd), a derbynfa wedi'i rheoli gyda gwasanaethau trin post yn cael eu darparu. Mae yna hefyd ardaloedd cynllun agored yn y cyntedd y gellir eu defnyddio ar gyfer desgiau poeth neu gyfarfodydd anffurfiol.

Mae maes parcio wedi'i leoli wrth ymyl yr adeilad. Mae mynediad 24 awr ar gael i denantiaid.